پرکاری تیروئید در نوزادان

پرکاری تیروئید در نوزادان

پرکاری تیروئید در نوزادان پرکاری تیروئید در اثر فعالیت بیش از حد غده تیروئید اتفاق می‌افتد. این بیماری چه در…