دکتر حامد کاظمی

دکتر حامد کاظمی متولد سال ۱۳۵۸، پس از طی دوره پزشکی عمومی، در سال ۱۳۸۹ از رشته تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه در دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل و با گذراندن دوره های مراقبت های ویژه (ICU Care)  و دوره کنترل درد حاد و مزمن (Acute & chronic pain management )، از تاریخ مذبور مشغول ارائه خدمت به بیماران در اتاق عمل و بخشهای ICU جنرال و قلب بیمارستانهای معتبر شهر تهران و مشهد بوده اند؛ و با توجه به نیاز بیماران به بیهوشی و بیدردی در انجام اقدامات تشخیصی و درمانی خارج از محیط بیمارستان (office-baced anesthesia) تجربه و تخصص لازم را طی این دوران کسب نموده اند.

برگزاری دوره های متعدد و مختلف آموزشی و همچنین ثبت و چاپ مقاله رساله دکتری تخصص ایشان در مجله معتبر(BJA)British journal of anaesthesia از دستاوردها و افتخارات تحصیلی ایشان می باشد.

اشتراک گذاری