بیوگرافی دکتر گودرز شهرامی بابکان

دکتر گودرز شهرامی بابکان متولد سال ۱۳۵۳، پس از گذراندن مقطع دبیرستان در مدرسه نمونه شیراز، برای رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شدند. پس از آن که تحصیلات ایشان تمام شد برای گذراندن طرح به خوزستان نقل‌مکان کردند.
از سال ۱۳۹۰ برای تخصص در گرایش رادیولوژی در دانشگاه کرمان تحصیل کردند و در نهایت از دانشگاه علوم پزشکی اهواز فارغ‌التحصیل شدند.
دکتر گودرز شهرامی بابکان

طی دوران خدمت پزشکی در شهر‌های مختلفی طبابت انجام دادند که شامل این شهرها بود:

  • استان خوزستان
  • استان فارس
  • زنجان
  • قزوین
  • تهران

در طول این سال‌ها ایشان چندین مرتبه به‌عنوان پزشک نمونه در سطح شهرستان و کشور برگزیده شدند.

در شهر تهران در مراکز مختلفی فعال بودند که شامل موارد زیر است:

  • بیمارستان خانواده ارتش
  • بیمارستان بهمن مرکز تصویربرداری نصر نبوی

پس از گذراندن دوره ویژه در مرکز تیراد، از سال ۱۴۰۱ ایشان فعالیت خود را به‌عنوان همکار در این مرکز ادامه می‌دهند.

فعالیت‌های تحقیقاتی ایشان و همکارانشان نیز شامل این موارد است:

  • بررسی جایگزینی بخار آب سرد به‌جای متاکولین بیماران ریوی (جانبازان شیمایی).
  • بررسی کاهش دوز اشعه x برای سیتی اسکن عروق کرونری قلب.
اشتراک گذاری