سونوگرافی داپلر

سونوگرافی داپلر

سونوگرافی داپلر چیست و در چه مواقعی تجویز می‌شود؟ تغییر سرعت و میزان گردش خون در رگ‌ها می‌تواند نشان دهنده…