ندول کلسیفیه تیروئید چیست؟ وجود ندول کلسیفیکیشن نشانه خوش خیم بودن توده است؟

ندول کلسیفیه تیروئید

یکی از مهمترین ویژگی های سونوگرافی سرطان، وجود کلسیفیکاسیون، به ویژه ریزکلسیفیکاسیون، در ندول تیروئید است. میکروکلسیفیکاسیون درون یک ندول تکه های کوچکی از کلسیفیکاسیون به اندازه ۱ میلی متر یا کمتر است که در تصویر اولتراسوند روشن به نظر می رسد.

وجود ندول ها و توده های تیروئید یکی شایع ترین مشکلات غدد درون ریز در بدن است، اکثر کسانی که در تصویربرداری های مختلف در ناحیه گردن متوجه وجود توده می شوند اولین نگرانی شان درباره احتمال سرطانی بودن این توده هاست، برخی می پرسند مطرح شدن توده به عنوان ماکروکلسیفیکیشن تا چه حد می تواند نشانه خوش خیم بودن یا بدخیم بودن ندول تیروئید باشد، انجمن تیروئید آمریکا در این زمینه تحقیقاتی انجام داده است که تحلیل نتایج آن می تواند جوابی برای سوالات شما باشد، به این دلیل موسسه تصویربرداری پزشکی تیراد تصمیم گرفته است تا در این مقاله نتایج این تحقیقات با موضوع نوع توده ها و ندول ها، از جمله ندول کلسیفیه تیروئید، درصد احتمال سرطانی بودن آنها و دیگر آمار مربوطه را بیاورد.

غده پاراتیروئید چیست

نتیجه آخرین تحقیقات انجمن تیروئید آمریکا

تحقیقات اخیر در نتایج یافته های سونوگرافی تیروئید از وجود رگه های کلسیم (میکروکلسیفیکیشن) به طور اخص در رابطه با سرطان تیروئید پاپیلاری صورت گرفته است، این تحقیقات نشان می دهد با اینکه وجود رگه های بزرگ کلسیم (ماکروکلسیفیکیشن) در اغلب موارد نشان دهنده توده های خوش خیم است ولیکن درباره خطر واقعی سرطان در ندول کلسیفیه تیروئید (ماکروکلسیفیکیشن) تحقیقات کمتری صورت پذیرفته و شناخت کمتری وجود دارد.

هدف از  این مطالعه تعیین ویژگی های بالینی از الگوهای کلسیفیکیشن در تصویربرداری سونوگرافی تیروئید در پیشگیری از سرطان است.

فراخوان به صفحه درمان ندول تیروئید

کلسیفیکیشن به چه معنی است؟

در ابتدا به مفهوم کلسیفیکیشن بپردازیم و اینکه کلسیفیه چیست، ندول کلسیفیه تیروئید چیست، کلسیفیکیشن به اتفاقی گفته می شود که طی آن کلسیم در بافت بدن رسوب می کند، به بیان ساده زمانی که کلسیم در بافت به جای ساختن استخوان رسوب کرده و حالت توده به خود می گیرد کلسیفیکیشن گفته می شود، به طور معمول این حالت در استخوان‌ها اتفاق می افتد که موجب ساخت استخوان می شود ولی وجود این رگه ها در بافت‌های نرم به شکل بیماری نمود می کند.

رسوب کلسیم (کلسیفیکاسیون) ممکن است در هر جایی از بدن اتفاق بیافتد، در اغلب موارد در پی عفونت و التهاب رخ می دهد، این رسوب در نواحی سرطانی و یا نواحی غیرسرطانی ظاهر می شوند.

این رسوب در تیروئید نیز ممکن است اتفاق بیافتد، در چنین مواردی بایست سرطانی بودن و یا غر سرطانی بودن ندول کلسیفیه تیروئید بررسی شود.

این رسوبات به طور معمول در سونوگرافی تیروئید قابل مشاهده هستند، با اینکه رسوبات کلسیم می تواند در مناطق سرطانی اتفاق بیافتد ولیکن این یک امر قطعی نیست و وجود این رگه های کلسیم نشان دهنده وجود سرطان نیست.

کلسیفیه چیست ؟ ندول کلسیفیه تیروئید خوش خیم است یا بدخیم؟

علت ایجاد کلسیفیکاسیون

رسوب کلسیم به دلایل مختلفی ممکن است رخ دهد، عفونت ها، التهاب‌های مزمن و ماندگار، متابولیسم ناقص کلسیم که باعث ایجاد هیپرکلسیمی (وجود بیش از حد کلسیم در خون) می شود و نیز اختلالات ژنتیکی که باعث ایجاد بیماری‌های خودایمنی شده و بر روی بافت های همبندی در بدن اثر می گذارد از جمله مواردی است که باعث می شود تا کلسیفیکاسیون اتفاق بیافتد.

خلاصه ای از تحقیقات

در این آزمایشات در مجمع ۲۱۲۲ ندول تیروئید در ۱۴۹۸ نفر بیمار چینی یک ماه قبل از تیروئیدکتومی (برداشتن تیروئید) مورد آزمایش قرار گرفتند.

برخی انواع کلسیفیکیشن در سونوگرافی ۱۵.۷ درصد از ندول های خوش خیم و ۴۹.۶ درصد ندول‌های سرطانی؛ در مجموع ۱۲ درصد از ندول‌های تیروئید یافت شده سرطانی بوده و بیشترین آمار (۸۵.۳ درصد) مربوط به نوع سرطان پاپیلاری و میانگین سایز ندول ها ۲.۳ سانتی متر بود.

در ۳۳.۷ درصد (۸۷ از ۲۵۸) توده های سرطانی و ۶.۴ درصد (۱۲۰ از ۱۸۶۴) از ندول های خوش خیم میکروکلسیفیکیشن یافت شد و ۹۵ درصد از ندول‌های سرطانی تشخیص داده شده از نوع پاپیلاری بوده اند.

همچنین در ۲۷ درصد از ندول های خوش خیم و ۲۷ درصد از ندول‌های بدخیم مایکروکلسیفیکیشن یافت شد.

سخن پزشک درباره ندول کلسیفیه تیروئید

صرف وجود کلسیفیکیشن خوش خیم و یا بدخیم بودن ضایعه تیروئید مشخص نمی شود، مسئله مهم تر شکل کلسیفیکیشن است، می توان گفت کلسیفیکیشن های درشت اغلب در توده های بزرگ و کلسیفیکیشن های کوچک در سرطان های تیروئید مطرح می شود، کلسیفیکیشن‌های درشت در برخی مواقع در سونوگرافی تیروئید به حالت تخریب شده و خوردگی ایجاد شده باشند که در این موارد حتما بایست بیوپسی انجام شود ولی صرفا کلسیفیکیشن‌های بزرگ نشان دهنده بدخیمی نیست و اگر مشخصات آورده شده در سونوگرافی دیده شد، لازم است تا حتما یک متخصص بر روی آن بررسی انجام داده و سونوگرافی توسط یک پزشک متبحر انجام شود تا بتواند آن ها را از هم تمیز بدهد.

به طور کلی کلسیفیکیشن‌های تیروئید از نظر بالینی مهم بوده و بایست با سونوگرافی دقیق بررسی شود و این که بیوپسی انجام شود و یا بیمار فالوآپ شود بسته به نظر متخصص مربوطه و شرایط بیمار است.

این آزمایشات نشان دهنده چیست؟

این تحقیقات که در سال ۲۰۱۱ انجام شد نشان داد امکان بدخیمی و سرطانی بودن ندول کلسیفیه تیروئید (ماکروکلسیفیکیشن) نامحتمل نیست و این احتمال وجود دارد که در بین این ندول ها نیز بدخیمی رخ دهد بنابراین بر خلاف این عقیده که وجود ماکروکلسیفیکیشن در ندول به مفهوم توده خوش خیم در نظر گرفته می شد و در نتیجه بیوپسی و نمونه برداری از این نوع ندول ها ­­انجام نمی گرفت! نبایست این ندول‌ها از آزمایشات و نمونه برداری های بعدی حذف شوند.

اقدام پزشک پس از یافتن ندول کلسیفیه تیروئید در سونوگرافی چیست؟

در این زمان پزشک با استفاده از بیوپسی سوزنی یا همان FNA نسبت به بررسی پاتولوژیک این ندول‌ها اقدام می کند، پس از نمونه برداری پاتولوژیت اعلام می کند که نوع این توده ها خوش خیم بوده و یا بدخیم گزارش می شود.

با این‌حال یک خبر خوشحال کننده این است که حتی اگر ندول بدخیم بوده باشد در اغلب موارد قابل درمان و کنترل است، استفاده از پیشرفت‌های علمی که تاکنون در زمینه بیماری‌های تیروئید رخ داده است کمک می کند تا در تشخیص به موقع و درمان با کمترین عوارض برای بیمار موقعیت های مناسبی رخ دهد.

خدمات تصویربرداری تیراد در این مورد

موسسه تصویربرداری و سونوگرافی تیراد به عنوان اولین مرکز فوق تخصصی در تشخیص و درمان بیماری‌های تیروئید در ایران با وجود پزشکان فوق تخصص در انجام سونوگرافی تیروئید، نمونه برداری تیروئید، درمان توده های خوش خیم تیروئید به روش کم تهاجمی آر اف، درمان توده های خوش خیم تیروئید به روش کم تهاجمی ماکروویو و نیز درمان‌های کم تهاجمی در توده های بدخیم تیروئید اهتمام ورزیده است، مراجعین محترم می توانند با استفاده نوبت ‌گیری از طریق شماره‌های موسسه و یا از طریق نوبت‌دهی اینترنتی از خدمات موسسه استفاده نمایند.

تیروئید چیست

منبع : سایت انجمن تیروئید آمریکا

۲.۸ / ۵. ۸

به عنوان اولین نفر رای دهید!

اشتراک گذاری
مطلب بعدی
آیا سرطان تیروئید کشنده است
مطلب قبلی
متاستاز سرطان تیروئید به غدد لنفاوی و درمان متاستاز

۵۵ دیدگاه. Leave new

 • مریم صبرآزما
  1400/07/21 2:32 ب.ظ

  سلام خانم ۴۰ ساله هستم که طی ۷ ماه پیش گلوم ورم کرد بعداز انجام سونوگرافی تصویر ندول سیستیک کمپلکس باحدودمشخص به ابعاد تقریبی ۳۰×۴۱ حاوی سپتاسیون thick داخلی واینترنال اکو در لوب چپ تیروییدرویت میشودتصویر فوکوسهای ریزکلسیفیفه متعدد منطبق برسپتاهای ضایعه مذکور مشهوداست ودیدن پزشک متخصص دستور fna دادن که خوشبختانه خوش خیم بود یکی از دکترا دستور عمل دادن ودکتر دیگه دستور دوماه دارو مصرف کردن دادن که من دارو مصرف کردم بعد ازان سه ماه دیگه انجام سونوگرافی دادن که بازدستور fna دادن و در سونوگرافی ساختمان کلسیتیک به ابعاد ۲۲*۲۷م.م مشهوداست میخوام ببینم واقعا نیاز به عمل دارم ؟؟؟؟؟

 • Sha
  1400/07/21 2:15 ب.ظ

  سلام من مادرم تو گلوش احساس گرفتگی میکرد سونو داد گفتن که ندول هیپواکو فاقد میکرو کلیسفکاسیون در لوب چپ تیروئیدش دیده شده بعد گفتن باید دارو بخوری بعد ۶ ماه بیای برای نمونه گیری.میشه راهنمایی کنید بگید چ مشکلی هست

 • اسحاق
  1400/06/29 11:18 ق.ظ

  سلام
  یک بار از ندول دارای کلسیفک نمونه برداری کردم که خوشبختانه خوش خیم بوده الآن بعد از یک سال با وجود اینکه اندازه ندول تغییری نداشته باز هم دکتر میگه باید نمونه برداری کنم
  آیا لازم مجددا نمونه برداری؟و آیا امکان داره این بار بد خیم تشخیص داده بشه لطفا راهنمایی بکنید ممنون

  • مدیر سایت
   1400/06/29 4:25 ب.ظ

   سلام. مدارک تون رو در واتساپ به شماره ۰۹۱۰۸۸۱۷۴۴۴ بفرستید.

 • جمشیدی
  1400/05/14 5:51 ب.ظ

  با سلام مادرم گلوش احساس گرفتگی میکنه ازمایش تیروئید داده مشکلی نداره
  ولی سونو داده میتونم عکسشو براتون بفرستم راهنماییم کنین خیلی نگرانم

  • مدیر سایت
   1400/05/15 7:22 ب.ظ

   سلام بله واتساپ بفرستید ۰۹۱۰۸۸۱۷۴۴۴

 • اراد
  1400/03/30 2:36 ق.ظ

  سلام من ۴۷سالمه و مشکل داشتم در.حنجرم رفتم سونو دادم بعد بهم گفت کیست ریز داری و صدام یهو میگیره خیلی هم قسمت حنجره ام جای تیروئیدم درد میکنه و خیلی هم خلط داره ممنون میشم راهنمایی کنین

  • مدیر سایت
   1400/04/03 4:34 ب.ظ

   سلام. با همکار ent مشورت کنید و شرح حال و علایم شما به تیرویید ارتباط نداره.

 • سعید مظهر
  1400/02/05 9:53 ب.ظ

  باعرض سلام ۶۰ ساله هستم سابقه لبوکتومی سمت چپ تیرویید وسپس تجویز ید رادیواکتیو درسونوگرافی مشاهده ۲عدد ندول اولی ۱۱×۱۸ هتروژن وباکانونهای کیستیک کوچک وبامارژینirreqular وبامیکرو وماکرو کلسیفیکا سیونpunctate درلپ راست تیرویید دومی به ابعاد ۷×۱۸م درقسمت فوقانی ندول اولی به شکل هیدروژن وسالید حاوی چند کانون میکروکلسیفیکاسیون باcomet tailartifact درسمت راست بسترتیرویید دیده شد لطفا راهنمایی فرمایید

  • مدیر سایت
   1400/02/07 9:22 ق.ظ

   سلام. مدارک شما را آقای دکتر چگینی بررسی کردن و توصیه کردن نمونه برداری انجام بدید.

 • ایهان
  1400/01/15 0:09 ق.ظ

  سلام، من سال ۹۳ اتفاقی متوجه شدم یه ندول هیپواکو به اندازه ۳ میلی دارم، تا سال ۹۷ هر سال تکرار کردم که همون سه میلی در لوب راست تیروئید بود ولی از ۹۷ تا امروز سونو نداشتم که امروز رفتم سونوگرافی تیروئید دادم که ندول هام سه عدد شده بود، یکی در سمت چپ به اندازه ۲.۸ میلی و دوتای دیگر در راست به اندازه ۴ و ۲.۵ میلی. آقا هستم و ۳۸ سال دارم. سایز تیروئید طبیعی است. نگرانم، لطفا راهنمایی کنید

 • فاطمه
  1399/10/21 9:56 ق.ظ

  سلام خسته نباشید
  من ۲۶سالمه. ندول تیرویید دارم. زیر نظر متخصص غدد هستم… در ندولم رسوب کلسیم دارم… میخواستم بدونم این رسوب کلسیم برام مشکلی بوجود نمیاره در مود دندونام و استخوان هام… ممنون میشم اگر جوابگو باشید… و اینکه راه حل چیه….
  در ضمن دکترم، جیزی در این مورد نگفتن بهم که ایرادی داره یا نه رسوب کلسیم و من الان مضطرب شدم

  ممنون میشم از راهنماییتون

 • Zahra
  1399/10/07 0:37 ق.ظ

  سلام من چندماهی هست ک درناحیه گلوم احساس برامدگی کردم دوتادکتررفتم گفتن غده لنفاوی وچرک خشکن بهم دادن ولی ازبین نرفت ولی یه دکترک تازگیارفتم گفت لنفاوی نیست وبرام سونوگرافی نوشت چجورمیشه جواب سونوبراتون بفرستم ببینم ایابدخیم هستش خیلی میترسم بهم گفتن یکی کیست داری یکیم توده

  • مدیر سایت
   1399/10/07 8:42 ق.ظ

   سلام برامون مدارکتون رو واتساپ کنید.
   ۰۹۱۰۸۸۱۷۴۴۴

 • Pariche
  1399/09/25 7:16 ب.ظ

  باسلام،حدود ۴ سال کم کاری تیرویید دارم ،روزانه ۱/۵ قرص لووتیروکسین مصرف میکنم،در سونو متوجه ندول solid هیپواکو ۸ میلیمتر مشکوک به میکروکلسیفیکاسیون ،ندول solid هیپواکو بدون کاسیفکاسیون به قط ۳/۵ م دیده شده،پزشک پیشنهاد بیوپسی دادن،ایا لازمه؟یا مدتی صبر کنم ،ممنونم

  • مدیر سایت
   1399/09/29 8:56 ق.ظ

   سلام
   بهتره fna بشید.

 • روشنک
  1399/09/24 3:14 ب.ظ

  سلام خسته نباشید مادر من۶۴سالشونه گواتر از نوع سرد دارن نمونه دادن گفتن کیست دارو دادن بعد از چند ماه گفتن ترویید داره پر کار میشه و در کیست کلسیم دیدن /گفتن باید در بیارن ایا با وجود خوش خیم بودن نیاز به عمل هست خواستم نظرتون بدونم با تشکر فراوان؟

 • ناشناس
  1399/09/20 0:54 ق.ظ

  سلام و خسته نباشید من چطور میتونم جواب سونوگرافی تیرئید مادرم رو برای شما بفرستم ؟ جواب یه مقدار باعث ترس و وحشتم شد ، احتمال کانونهای میکروکلسیفیه و تغییرات آتروفیک در ارتباط با تیروئید مزمن

  • مدیر سایت
   1399/09/23 10:43 ق.ظ

   سلام
   بله جواب آزمایش هاتون رو برامون در واتساپ ارسال کنید.
   ۰۹۱۰۸۸۱۷۴۴۴

 • زهرا
  1399/08/27 11:56 ق.ظ

  سلام ، همسر من ۳۲ سالشه پارسال عمل ندول کناری تیروئید رو انجام دادن و هر ۶ برای سونو رفتن که اینار ، دو کلسیفیکاسیون به اندازه ۳ و ۱.۵ میلیمتر دیده شده ، ممکنه بدخیم باشه ؟

 • لیلا
  1399/08/15 5:42 ب.ظ

  باسلام من نودل تیروئیدازنوع سرددارم سونوگرافی نمونه برداری وسی تی اسکن کردم دکترگفته عمل کن ولی نگفت که ازچه نوع هستش حالامن ازچه طریقی میتونم مدترک روبفرستم اقای دکترببینن

  • مدیر سایت
   1399/08/17 4:47 ب.ظ

   سلام خانم لیلا
   لطفا مدارکتون رو برامون واتساپ کنید.
   ۰۹۱۲۰۳۹۶۹۰۷

 • روشنا
  1399/08/15 3:24 ب.ظ

  سلام سونو تیروئید دادم گفته یک ندول هایپو اکو به قطر ۲.۵ میلی متر درلوب سمت چپ غده تیروئید مشاهده شد که فاقد mico calcifaction می باشد خیلی نگرانم

  • مدیر سایت
   1399/08/24 11:03 ق.ظ

   سلام. مشخصات ندولی که گفتین اهمیتی ندارد فقط یک سال دیگه با توجه به سایز کوچک ندول، سونوتون رو تکرار کنید.

 • مریم نظری
  1399/08/02 7:48 ق.ظ

  سلام در پی سونوگرافی دو روز پیش دکتر متوجه چند میکروکلسیفیه بدون ندول در تیروییدم شد هر دو لوب کمی هتروژن و در ابعاد نرمال دیده شد .پزشکم فالواپ بعد از ۳ ماه رو تشخیص دادن ،الان نمیدانم بیوپسی برای خاطر جمعی خودم انجام بدهم؟ البته شایان ذکر است به مدت ۱سال مکمل کلسیم بدون تجویز مصرف کردم سابقه کم کاری و گره سرد هم داشتم که ۲سال مصرف قرص را سرخود قطع کردم که در ازمایش خون جدید دکتر به علت بالا بودن تی اس اچ نزدیک ۱۳ کم کاری رو تشخیص دادن .انا هیچ زمان در سونوهام من با این مشکل روبرو نشدم .خانم هستم ۳۶ ساله .ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • مدیر سایت
   1399/08/24 11:39 ق.ظ

   سلام. باید سونوتون رو بفرستید تا بتونیم جواب بدیم.

 • رحیم
  1399/07/17 11:07 ق.ظ

  سلام .اینجانب ۶۰ساله حدود۱۰سال درچک آپ متوجه پرکاری تیرویید شدم که با مراجعه به پزشک تجویز روزانه ۱عدد قرص متی مازول بیماری کنترل شد ولی حدود ۱سال قبل متوجه برآمدگی درجلو گردنم شدم ومراجعه کردم به متخصص غدد سونو گرافی ،اسکن وبیوبسی انجام دادم گفتن فعلا مشکلی نداری الان بعد از ۸ماه مجددا مراجعه کردم دوتا از ندولهارشد کردن وحدود۴سانت شدن دکتر پیشنهاد عمل وبرداشتن کل تیروئید داده میخواستم نظر جنابعالی بدانم آیا آر اف میتونم انجام بدم مدارک هم خدمتتان ارسال میکنم .ممنون

  • مدیر سایت
   1399/07/27 11:33 ق.ظ

   سلام دوست عزیز
   لطفا مدارکتان را بفرستید تا بررسی کنیم ، هر چند با توجه به سنتان و شرح حالتان بهتر است حضورا مراجعه کنید و قبل از آن هم حتما یک اسکن تیروئید انجام دهید

 • لیلا احمدی
  1399/07/05 4:22 ب.ظ

  سلام خسته نباشید. من ۳۷ سالمه و در سونوگرافی تیروئید من ندول هایپر اکوی solid حوی کانون های کلسیفیه (۳-۲ میلی متر) در لوب چپ به ابعاد تقریبی ۲۸-۴۴, میلی متر رویت شد. حالا بهم گفتن برم برای نمونه برداری حالا به نظر شما این چیو نشون میده میشه راهنماییم کنید.

 • صفیه
  1399/06/28 6:43 ب.ظ

  سلام من در پی مشاهده یک برجستگی در گردن سونو گرافی تیروئید کردم
  نتیجه این هست یک ندول میکس سالید _ کیستیک در لوب چپ با ابعاد ۴۲ در ۲۳ میلیمتر که در داخل ان یک ناحیه کیستیک به ابعاد ۲۴ در ۱۱ م م مشاهده می شود .
  همچنین کانون کلسیفیه به قطر ۱۱ م م در پارانشیم ندول فوق همراه با کلسیفیکاسیونهای ظریف متعدد مشاهده می شود .
  در لوب راست دو ندول کوچک هیپواکو به قطر ۹ تا ۱۰ م م همراه دو سه ندول ظریفتر پراکنده در هر دو لوب مشاهده می شود . در بررسی قسمتهای لاترال و قدامی دو طرف گردن توده یا لنفادنوپاتی واضحی مشاهده نشد .
  اوضاعم خیلی خرابه ؟ لطفا یک راهنمایی کنید چکار کنم!؟

 • Sara
  1399/05/22 1:27 ق.ظ

  سلام خسته نباشید این جواب سونوگرافی من هست به نظرتون چجوریه وضعیتم عمل میخواد یعنی؟

  اولتراسونوگرافی تیروئید با وضوح بالا: هر دو لوب تیروئید دارای اندازه طبیعی (۱۵-۱۶ میلی متر در قطر AP) با اکوتکسنس پارانشیمی ناهنجار خفیف خفیف نیاز به همبستگی با TET دارند. لوب تیروئید دیده می شود. علائم یک ضایعه ظاهری hypoechoic به اندازه ۳ میلی متر در قسمت میانی Lt. لوب تیروئید حاوی کلسیفیکاسیون داخل ضایعه به نفع ضایعه خوش خیم است. علائم یک ضایعه کیستیک کوچک آشکار به اندازه ۳ ۱.۵ ۵/۱ میلی متر در قطب تحتانی نیز مشاهده شده است. Isthmus دست نخورده است. هیچ لنفادنوپاتی مجاور قابل مشاهده نیست. ۱۷:۵۱

  • مدیر سایت
   1399/06/13 11:05 ق.ظ

   سلام دوست عزیز
   با توجه به پاسخ سونوگرافی، شما نیاز به جراحی ندارید البته باید معاینات بالینی و موارد دیگر هم بررسی شود ولیکن در این سونوگرافی شما مشکل خاصی نیست

 • ناشناس
  1399/05/21 9:21 ب.ظ

  ندول کیستک به ابعاد ۱۲*۱۲*۱۷م م حاوی توده solidایزواکواینترنال به ابعاد ۱۰*۱۱*۱۳م م درقسمت مدیال تحتانی لوپ راست دارای مختسرفلوی پریفرال وحاوی فوکوس های میکروکلسیفیکا سیون دیده شد راهنمایم کنید چکارکنم

 • ناشناس
  1399/05/21 9:09 ب.ظ

  سلام ندول کیستک به ابعاد ۱۲*۱۲*۱۷م م حاوی توده ایزواکو اینترنال به ابعاد۱۰*۱۱*۱۳*م م درقسمت مدیال تحتانی لوب راست دارای مختصر فلوی پریفرال وحاوی فوکوسهای میکرو کلسیفیکا سیون دیده شده راهنماییم کنید چکار کنم

  • مدیر سایت
   1399/06/13 11:08 ق.ظ

   سلام دوست عزیز
   بهتر است که شما یک نمونه برداری تحت هدایت سونوگرافی انجام بدهید

 • لیلا قانع
  1399/05/12 7:24 ق.ظ

  با سلام من بعداز دیدن تورم ودرد درگردن سونوشدم واین مشاهدات یافت شد:ابعاد لوب راست تیروئیدmm48*19*19/5بزرگتراز حد نرمال وابعاد لوب چپ تیروئید mm35*14*11/5میباشد.ضخامت ایسم تیروئیدطبیعی است۲م م.تصویر یک ندول هایپراکوبه ابعادmm25*15/5*15باحاشیه مشخص و فاقد میکرو کلسیفیکاسیون در لوب راست تیروئید مشاهده شد.(TIRADS3(low suspiciousباتوجه به سایز FNAتو صیه میشود.

 • فاطمه
  1399/05/06 1:08 ب.ظ

  سلام.در سونوگرافی مادرم که ۴۸ سالشونه تصویر توده ایزواکو حاوی کلسیفیکاسیون کورس با حدود مشخص با ابعاد ۳۱×۲۵ mm در لوب چب تیروئید رویت شده. تصویر حداقل چهار توده سالید ROUND با حدود مشخص و فاقد کلسیفیکاسیون در قدام عضله SCM چپ مشهود است که ابعاد بزرگترین انها ۱۷×۱۹ mm میباشد . ایسم با ضخامت۲ mmرویت شده تصویر ندول کوچک با حدود مشخص و فاقد کلسیفیکاسیون در ایسم به ابعاد ۴×۱۰ mm رویت گردید .
  لطفا نظرتونو بگید .ممنونم

  • مدیر سایت
   1399/05/22 12:14 ب.ظ

   سلام دوست عزیز
   بهتر است بیمار شما یک نمونه برداری انجام دهند و نیز مدارکتان را به شکل کامل در واتساپ مرکز ارسال کنی تا بررسی شود

 • حمیرا کتال
  1399/03/31 11:16 ق.ظ

  سلام حدود سه ساله کم کاری تیروییددارم وقرص لووکسین۱۰۰ از شنبه تا چهارشنبه روزی یک عدد میخورم ودراین مدت تمام آزمایشهاtsh بین۱تا ۲ بوده وسونوگرافی تیرویید مشکلی نداشتم اما الان که برای ویزیت رفتم آزمایش ۲.۴۳ وسونوگرافی جدید هردولوپ تیرویید ابعاد طببعی هر دولوپ هتروژن بود تصویر ضایعه کیستیک درلوب راست به سایزmm 1/4*2/6 مشهود بود. ندول با نمایspongy درلوپ چپ به ابعادmm 1/2*3 مشاهده گردید.کالسیفیکاسیون دیده نشد. قطر قدامی خلفی ایسم ۴mmاندازه گیری گردید. اکوژنیسیته نسوج نرم دوطرف گردن درحدطبیعی بود. درlevel هایlتا vl گردن دردوطرف شواهد massویا lap پاتولوژبک دیده نشد.لطفا بگید باید چکار بکنم.

  • مدیر سایت
   1399/04/07 9:16 ق.ظ

   سلام دوست عزیز
   سونوی شما مشکل خاصی ندارد و اقدام خاص دیگری لازم ندارید

 • ناشناس
  1399/03/13 7:39 ب.ظ

  با سلام،من با مشکل درد و گرفتگی گلو سونو گرافی تیروئید شدم،حدود ده ساله کم کاری تیروئید دارم
  نتیجه سونو این بود:سایز تیروئید طبیعی است.
  اکوی تیروئید کاهش یافته و نان هموژن است.تصویر ساختمان های کوچک هیپو اکو ندولر به دیامتر حداکثر ۲/۵م.م.در تیروئید همراه با کانون کوچک کلسیفیه به دیامتر ۱م.م.در لوب راست مشاهده میشود.
  ممنون میشم راهنمائیم کنین

 • ناشناس
  1399/02/16 8:41 ب.ظ

  سلام ببخشید پیج اینستاتونو میشه بفرستین

  • موسسه تیراد
   1399/02/17 10:36 ق.ظ

   سلام دوست عزیز
   آی دی tiradsono

 • سحر
  1399/02/10 3:27 ب.ظ

  سلام خسته نباشید این سونو تیروئیده منمه خیلی نگرانم میشه کمکم کنید خطرناکه یا نه

  در بررسی لوپ راست ه تیروئید به سایز ۴۲ *۱۵* ۱۴ ولوپ چپ به سایز *۴۱ ۱۸ *۱۷ دارای سایز و اکو طبیعی هستند

  یک ناحیه هایپواکو بدون حدون مشخص به سایز ۱۴ *۸ در لترال لوپ چپ مشاهده شد که در سیتینگ بالینی و آزمایشگاهی مناسب مطح کننده تیروئیدیت تحت حاد است

  یک ندول هایپو اکو با حدود مشخص به سایز ۱۲ *۱۰ در خلف لوب چپ بدون کاسیفیکلسیون داخلی و بدون نمای taller than wide رویت شد(tirads 4 /با سایز فوق الذکد follow up توصیه می شود)

  یک ندول هایپو اکو با حدود مشخص به سایز ۱۱ *۷ در لوب راست بدون کاسیفیکلسیون داخلی و بدون نمای taller than wide رویت شد(tirads 4 /با سایز فوق الذکد follow up توصیه می شود)

  یک ندول هایپو اکو با حدود مشخص به سایر ۵ *۳ در ایسم تیروئید بدون کلسیفیکلسیون داخلی و بدون نمای taller than wide رویت شد

  لنفادنوپاتی قابل توجه در زنجیره گردن وجود ندارد

 • زهراا
  1398/12/10 3:57 ب.ظ

  سلام توسونوگرافی من گفتن که تیروئیدهاشیموتوهستش ودارای ندول که حاوی کلسیفیه ونسبتا واسکولاریته پریفال هست ویک ندول هم طرف چپم هست اون هم باهمان نشانه هاست ولی حدودناواضح دارد سوالم اینه که کسی که هاشیموتوهست نبایدنگران ندول هاش باشه چون نظر دکترم ودکترسونوگرافی به انجام اف ان ای هستش ولی یه دکتر دیگه رفتم گفت نمیخواد هاشیموتو همینجوریه جای نگرانی نیست حالاموندم حرف کدوم یکی روگوش کنم لطفا رانماییم کنید که ندول های هاشیموتومیتونه بدخیم باشه یانه؟درضمن سه ماه تکرار میکنم سونورو اندازه بزرگترشده تشکر

  • موسسه تیراد
   1398/12/14 11:01 ق.ظ

   سلام دوست عزیز
   ندول تیروئید هم در تیروئید نرمال می تواند به وجود بیاید هم هاشیموتو، ولی در هاشیموتو به این دلیل که ندول های کاذب هم وجود دارد تشخیص ندول واقعی از ندول کاذب یک چالش محسوب می شود و اینکه کدوم ندول را نمونه برداری کنند خودش یک مسئله مهم است، بهتر هست تا برای FNA به یک مرکز با تجربه مراجعه کنید، پیشنهاد می کنم تشریف بیاورید مرکز تا سونو را تکرار کنیم و شرایط را با معاینه دقیق بررسی کنیم

 • مهین
  1398/11/05 0:12 ق.ظ

  سلام چراجواب نمیدید؟؟😔

  • موسسه تیراد
   1398/11/05 9:26 ق.ظ

   سلام دوست خوبم
   ما تمام تلاشمان را برای جوابدهی به شما عزیزان می کنیم ولی به دلیل تعداد بالای سوالات چه در این سایت و چه در پیج اینستا و اینکه پزشکان مرکز با ترافیک بالای کاری مواجه هستن و این عزیزان پاسخ شما را می فرستند، ممکن است با کمی تاخیر مواجه شوید، بابت این تاخیر هم عذرخواهی می کنیم و هم از صبوری شما متشکریم ولی بی شک تمامی سوالات کاربران در اولویت پاسخ دهی ما است و تمامی تلاشمان را در این باره داریم، بنابراین از اینکه صبورانه با ما در ارتباط هستید ممنونیم

 • رامین
  1398/11/03 6:02 ب.ظ

  سلام
  من آقا،۳۷ساله.حدود پنج سال است که یه ندول هیپو اکو به اندازه ۳میلی متر دارم.هیچ علایمی هم در ناحیه گردن ندارم. و بصورت اتفاقی متوجه شدم. چون گاهی اوقات عضلات کناری گردن درد میکنه که بعد از ام ای ای متوجه شدم که دیسک خفیف گردن دارم.اما هراز گاهی نگران میشم .رادیولوژیست گفت هیچ مشکلی نیست.از متخصص غدد هم مشورت گرفتم گفتند ندول های زیر ده میلی اهمیتی ندارن.شما هم نظری بدین متشکر میشم.اولین سونوگرافی سال ۹۴ و آخرین سونوگرافی بهمن سال۹۷ بود و در این مدت هیچ تغییری در اندازه بوجود نیامده است. در ضمن یه سوال دیگر،ایا خم گردن یا چرخش گردن یا برداشتن وسایل سنگین که باعث درد عضلات میانی گردنم میشه ارتباطی با تیروئید داره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • موسسه تیراد
   1398/11/05 9:18 ق.ظ

   سلام دوست عزیز
   شما هیچ نگرانی از شرایط تان نداشته باشید و زیرا هیچ مشکل خاصی برای شما نیست

 • زهرا
  1398/11/03 11:15 ق.ظ

  سلام من سمت چپ گلوم یه ندول کلسیفه دارم و بزرگه ابعاد ۱۴ و زخامت ۲ بنظرتون چکار باید بکنم . گردنمم درد میکنه .

  • موسسه تیراد
   1398/11/05 9:10 ق.ظ

   سلام دوست عزیز
   سونوتون رو برای بررسی به پیج اینستا دایرکت کنید

 • هدي
  1398/11/01 6:22 ب.ظ

  سلام خیلی نگرانم

  • موسسه تیراد
   1398/11/02 8:23 ق.ظ

   سلام دوست عزیز؛
   ای کاش اگر نگرانی شما درباره بیماری تیروئید هست مطرح کنید تا در صورتی که بتوانیم کمکی داشته باشیم تا نگرانی شما رفع شود
   موفق باشید

   • معصومه
    1399/01/31 0:55 ق.ظ

    سلام من درمرکزلوب راست هتروژن ۲۳میلی متر دارم که دارای کالسیفیکاسیون faint دارم نوشته باید مورد بررسی سلولی قراربگیره دکتر گفت نمونه برداری بایدبشه تیروئید هم ندارم نظرشماچیه؟خیلی نگرانم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
Call Now Buttonهمین الان مشاوره بگیر