ندول کلسیفیه تیروئید چیست؟ وجود ندول کلسیفیکیشن نشانه خوش خیم بودن توده است؟

ندول کلسیفیه تیروئید

ندول کلسیفیه تیروئید

یکی از مهمترین ویژگی های سونوگرافی سرطان، وجود کلسیفیکاسیون، به ویژه ریزکلسیفیکاسیون، در ندول تیروئید است. میکروکلسیفیکاسیون درون یک ندول تکه های کوچکی از کلسیفیکاسیون به اندازه ۱ میلی متر یا کمتر است که در تصویر اولتراسوند روشن به نظر می رسد.

وجود ندول ها و توده های تیروئید یکی شایع ترین مشکلات غدد درون ریز در بدن است، اکثر کسانی که در تصویربرداری های مختلف در ناحیه گردن متوجه وجود توده می شوند اولین نگرانی شان درباره احتمال سرطانی بودن این توده هاست، برخی می پرسند مطرح شدن توده به عنوان ماکروکلسیفیکیشن تا چه حد می تواند نشانه خوش خیم بودن یا بدخیم بودن ندول تیروئید باشد، انجمن تیروئید آمریکا در این زمینه تحقیقاتی انجام داده است که تحلیل نتایج آن می تواند جوابی برای سوالات شما باشد، به این دلیل موسسه تصویربرداری پزشکی تیراد تصمیم گرفته است تا در این مقاله نتایج این تحقیقات با موضوع نوع توده ها و ندول ها، از جمله ندول کلسیفیه تیروئید، درصد احتمال سرطانی بودن آنها و دیگر آمار مربوطه را بیاورد.

غده پاراتیروئید چیست

نتیجه آخرین تحقیقات انجمن تیروئید آمریکا

تحقیقات اخیر در نتایج یافته های سونوگرافی تیروئید از وجود رگه های کلسیم (میکروکلسیفیکیشن) به طور اخص در رابطه با سرطان تیروئید پاپیلاری صورت گرفته است، این تحقیقات نشان می دهد با اینکه وجود رگه های بزرگ کلسیم (ماکروکلسیفیکیشن) در اغلب موارد نشان دهنده توده های خوش خیم است ولیکن درباره خطر واقعی سرطان در ندول کلسیفیه تیروئید (ماکروکلسیفیکیشن) تحقیقات کمتری صورت پذیرفته و شناخت کمتری وجود دارد.

هدف از  این مطالعه تعیین ویژگی های بالینی از الگوهای کلسیفیکیشن در تصویربرداری سونوگرافی تیروئید در پیشگیری از سرطان است.

فراخوان به صفحه درمان ندول تیروئید

کلسیفیکیشن به چه معنی است؟

در ابتدا به مفهوم کلسیفیکیشن بپردازیم و اینکه کلسیفیه چیست، ندول کلسیفیه تیروئید چیست، کلسیفیکیشن به اتفاقی گفته می شود که طی آن کلسیم در بافت بدن رسوب می کند، به بیان ساده زمانی که کلسیم در بافت به جای ساختن استخوان رسوب کرده و حالت توده به خود می گیرد کلسیفیکیشن گفته می شود، به طور معمول این حالت در استخوان‌ها اتفاق می افتد که موجب ساخت استخوان می شود ولی وجود این رگه ها در بافت‌های نرم به شکل بیماری نمود می کند.

رسوب کلسیم (کلسیفیکاسیون) ممکن است در هر جایی از بدن اتفاق بیافتد، در اغلب موارد در پی عفونت و التهاب رخ می دهد، این رسوب در نواحی سرطانی و یا نواحی غیرسرطانی ظاهر می شوند.

این رسوب در تیروئید نیز ممکن است اتفاق بیافتد، در چنین مواردی بایست سرطانی بودن و یا غر سرطانی بودن ندول کلسیفیه تیروئید بررسی شود.

این رسوبات به طور معمول در سونوگرافی تیروئید قابل مشاهده هستند، با اینکه رسوبات کلسیم می تواند در مناطق سرطانی اتفاق بیافتد ولیکن این یک امر قطعی نیست و وجود این رگه های کلسیم نشان دهنده وجود سرطان نیست.

کلسیفیه چیست ؟ ندول کلسیفیه تیروئید خوش خیم است یا بدخیم؟

علت ایجاد کلسیفیکاسیون

رسوب کلسیم به دلایل مختلفی ممکن است رخ دهد، عفونت ها، التهاب‌های مزمن و ماندگار، متابولیسم ناقص کلسیم که باعث ایجاد هیپرکلسیمی (وجود بیش از حد کلسیم در خون) می شود و نیز اختلالات ژنتیکی که باعث ایجاد بیماری‌های خودایمنی شده و بر روی بافت های همبندی در بدن اثر می گذارد از جمله مواردی است که باعث می شود تا کلسیفیکاسیون اتفاق بیافتد.

خلاصه ای از تحقیقات

در این آزمایشات در مجمع ۲۱۲۲ ندول تیروئید در ۱۴۹۸ نفر بیمار چینی یک ماه قبل از تیروئیدکتومی (برداشتن تیروئید) مورد آزمایش قرار گرفتند.

برخی انواع کلسیفیکیشن در سونوگرافی ۱۵.۷ درصد از ندول های خوش خیم و ۴۹.۶ درصد ندول‌های سرطانی؛ در مجموع ۱۲ درصد از ندول‌های تیروئید یافت شده سرطانی بوده و بیشترین آمار (۸۵.۳ درصد) مربوط به نوع سرطان پاپیلاری و میانگین سایز ندول ها ۲.۳ سانتی متر بود.

در ۳۳.۷ درصد (۸۷ از ۲۵۸) توده های سرطانی و ۶.۴ درصد (۱۲۰ از ۱۸۶۴) از ندول های خوش خیم میکروکلسیفیکیشن یافت شد و ۹۵ درصد از ندول‌های سرطانی تشخیص داده شده از نوع پاپیلاری بوده اند.

همچنین در ۲۷ درصد از ندول های خوش خیم و ۲۷ درصد از ندول‌های بدخیم مایکروکلسیفیکیشن یافت شد.

سخن پزشک درباره ندول کلسیفیه تیروئید

صرف وجود کلسیفیکیشن خوش خیم و یا بدخیم بودن ضایعه تیروئید مشخص نمی شود، مسئله مهم تر شکل کلسیفیکیشن است، می توان گفت کلسیفیکیشن های درشت اغلب در توده های بزرگ و کلسیفیکیشن های کوچک در سرطان های تیروئید مطرح می شود، کلسیفیکیشن‌های درشت در برخی مواقع در سونوگرافی تیروئید به حالت تخریب شده و خوردگی ایجاد شده باشند که در این موارد حتما بایست بیوپسی انجام شود ولی صرفا کلسیفیکیشن‌های بزرگ نشان دهنده بدخیمی نیست و اگر مشخصات آورده شده در سونوگرافی دیده شد، لازم است تا حتما یک متخصص بر روی آن بررسی انجام داده و سونوگرافی توسط یک پزشک متبحر انجام شود تا بتواند آن ها را از هم تمیز بدهد.

به طور کلی کلسیفیکیشن‌های تیروئید از نظر بالینی مهم بوده و بایست با سونوگرافی دقیق بررسی شود و این که بیوپسی انجام شود و یا بیمار فالوآپ شود بسته به نظر متخصص مربوطه و شرایط بیمار است.

این آزمایشات نشان دهنده چیست؟

این تحقیقات که در سال ۲۰۱۱ انجام شد نشان داد امکان بدخیمی و سرطانی بودن ندول کلسیفیه تیروئید (ماکروکلسیفیکیشن) نامحتمل نیست و این احتمال وجود دارد که در بین این ندول ها نیز بدخیمی رخ دهد بنابراین بر خلاف این عقیده که وجود ماکروکلسیفیکیشن در ندول به مفهوم توده خوش خیم در نظر گرفته می شد و در نتیجه بیوپسی و نمونه برداری از این نوع ندول ها ­­انجام نمی گرفت! نبایست این ندول‌ها از آزمایشات و نمونه برداری های بعدی حذف شوند.

اقدام پزشک پس از یافتن ندول کلسیفیه تیروئید در سونوگرافی چیست؟

در این زمان پزشک با استفاده از بیوپسی سوزنی یا همان FNA نسبت به بررسی پاتولوژیک این ندول‌ها اقدام می کند، پس از نمونه برداری پاتولوژیت اعلام می کند که نوع این توده ها خوش خیم بوده و یا بدخیم گزارش می شود.

با این‌حال یک خبر خوشحال کننده این است که حتی اگر ندول بدخیم بوده باشد در اغلب موارد قابل درمان و کنترل است، استفاده از پیشرفت‌های علمی که تاکنون در زمینه بیماری‌های تیروئید رخ داده است کمک می کند تا در تشخیص به موقع و درمان با کمترین عوارض برای بیمار موقعیت های مناسبی رخ دهد.

خدمات تصویربرداری تیراد در این مورد

موسسه تصویربرداری و سونوگرافی تیراد به عنوان اولین مرکز فوق تخصصی در تشخیص و درمان بیماری‌های تیروئید در ایران با وجود پزشکان فوق تخصص در انجام سونوگرافی تیروئید، نمونه برداری تیروئید، درمان توده های خوش خیم تیروئید به روش کم تهاجمی آر اف، درمان توده های خوش خیم تیروئید به روش کم تهاجمی ماکروویو و نیز درمان‌های کم تهاجمی در توده های بدخیم تیروئید اهتمام ورزیده است، مراجعین محترم می توانند با استفاده نوبت ‌گیری از طریق شماره‌های موسسه و یا از طریق نوبت‌دهی اینترنتی از خدمات موسسه استفاده نمایند.

تیروئید چیست

منبع : سایت انجمن تیروئید آمریکا

۳ / ۵. ۹

به عنوان اولین نفر رای دهید!

اشتراک گذاری
نوشتهٔ پیشین
متاستاز سرطان تیروئید به غدد لنفاوی و درمان متاستاز
نوشتهٔ بعدی
آیا سرطان تیروئید کشنده است؟

۱۱۲ دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

 • بسیار اطلاعات مفید و مهمی را اشاره میکنید – سپاس فراوان

  پاسخ
 • سلام اقا دکتر بعد از یه سرما خوردگی سخت که سرفهه هاش چند وقت گریبان گیرم بود وبعد با مراجعه به دکتر خوب شدن دچار در توبافت نرم گردنم شدم رفتم سونوگرفی اینارو نوشته نمونع هم دادم ولی بازم ترس دارم میشه برام بازش کنید سپاس گذارم لوب راست تیروییدبه ابعاد ۳۳*۳۲*۵۵میلیمتر ولوب چپ تیروییدبه ابعاد۴۷*۱۵*۲۰میلیمتر مشاهده شدضخامت ایسم۳میلیمتر. ندول هایپو اکوهتروژنحاوی کانون های کلسیفیه به ابعاد ۲۴*۲۶میلیمتر در لوب راست تیروییدمشهود است FNAتوصیه میشودچند لنف نودبه ابعاد بزرگترین۵*۱۴میلیمتر بانمای reactiveرر زنجیره لنفاوی ژوکولار راست گردنوبه ابعاد ۵*۱۵میلیمتر در زنجیره لنفاوی چپ گردن رویت شد ضایعه هایپو اکو بع ابعاد ۱۶*۲۲میلیمتردر قسمت تحتانی قدامی سمت راست گردن رویت شدکه میتواند مطرح گننده لنفاد نوپاتی باشد

  پاسخ
  • سلام، وقت بخیر
   ۱. **تیروئید:**
   – لوب راست: ابعاد ۳۳*۳۲*۵۵ میلیمتر
   – لوب چپ: ابعاد ۴۷*۱۵*۲۰ میلیمتر
   – ضخامت ایسم: ۳ میلیمتر

   ۲. **ندول‌های تیروئید:**
   – در لوب راست: حاوی کانون‌های کلسیفیه شده، ابعاد ۲۴*۲۶ میلیمتر
   – توصیه برای Fine Needle Aspiration (FNA) یا بیوپسی با سوزن نازک

   ۳. **لنف نودها:**
   – چند لنف نود با ابعاد بزرگترین ۵*۱۴ میلیمتر با ویژگی‌های reactive در زنجیره لنفاوی ژوکولار راست
   – یک لنف نود با ابعاد ۵*۱۵ میلیمتر در زنجیره لنفاوی چپ گردن

   ۴. **ضایعه‌های هیپواکوئیک (هیپو‌اکو):**
   – در قسمت تحتانی قدامی سمت راست گردن با ابعاد ۱۶*۲۲ میلیمتر
   – احتمالاً مطرح‌گننده لنفادنوپاتی باشد

   با توجه به اطلاعات گزارش، توصیه شده که برای ندول‌های تیروئید و لنف نودها، انجام FNA یا بیوپسی صورت گیرد تا تشخیص دقیق‌تر حاصل شود. همچنین، برای اطمینان بیشتر از وضعیت، مشاوره با پزشک تخصصی غدد یا جراح تیروئید توصیه می‌شود.

   پاسخ
 • مجدقراملکی
  1402/11/27 2:08 ق.ظ

  باسلام خانم بنده پارسال بدلیل کانسرسینه چپ عمل جراحی انجام داده و۶مرحله شیمی درمانی و۲۵مرحله پرتودرمانی شده درسی تی اسکن قبل پرتودرمانی وجودکلیسفیه درریه راست به قطر۵میلی مترمشاهده شده الانم سرماخورده مدام سرفه شدیدمیکنه که به اظهارنظرش ازکودکی حساسیت فصلی داشته میخواستم بدونم این متاستازهمون کانسربدخیم پستان هست یاخطری ندارد؟

  پاسخ
 • سلام من سونو گردن دادم و گفتن لوب سمت راست میکروکلسیفیکاسیون هست و باید نمونه گیری باشه ایا خطرناکه؟؟
  و اینکه توی سونو میکروکلسیفیکاسیون مشخص شده

  پاسخ
  • سلام، وقت بخیر
   نمونه گیری یا بیوپسی به دلیل تشخیص نوع توده و کمک بیشتر به متخصص غدد انجام می‌شود و جای نگرانی وجود ندارد.

   پاسخ
 • سلام و وقت بخیر
  خانم ۳۸ ساله هستم از خرداد ماه طی آزمایش متوجه شدم ۹۰.۹ = pth هست.علائمم درد استخوان بود.
  سونو گردن انجام دادم به شرح زیر
  دو ندول هترواکو به ابعاد ۱۰×۵ mm و ۱۳×۶ mm حاوی میکرو کلسفیکاسیون در لوب راست تیروئید دیده شدند.tr3
  به پزشک غدد مراجعه کردم
  یکهفته روزی ۳ عدد کلسیم ۵۰۰+و ۳ عدد زاویترول مصرف کردم
  pth= 32 شد
  طبق نسخه تا به امروز روزی ۱ عدد کلسیم ۵۰۰ و هفته ای ۱ عدد ویتامین د ۵۰۰۰۰ مصرف کردم
  درد استخوانم بسیارشدید شده و احساس فشار در گلو و اطراف گلو و پس سر دارم
  سرفه خشک نیز دارم
  لطفا راهنمایی بفرمایین

  پاسخ
  • سلام، وقت بخیر
   ندول‌های تیروئید می‌تونه نگران‌کننده باشه، اما این خودش نمی‌تونه به تنهایی علت احساساتی که دارید باشه. درد استخوان و فشار در گلو و پس سر می‌تونه به دلایل مختلفی باشه، شامل وضعیت تیروئید، عوارض داروها یا حتی مسائل دیگه‌ای که نیاز به ارزیابی دارن.
   با توجه به نشانه‌هایی که توضیح دادید، مهمه که با پزشکتون در ارتباط باشید و وی رو مطلع کنید. او ممکنه تغییراتی در داروها ایجاد کند یا تست‌ها و بررسی‌های بیشتری رو توصیه کند. همچنین اگر درد شما بسیار شدیده و نگران‌کننده، ممکنه نیاز به مراجعه فوری به پزشک داشته باشید.

   پاسخ
 • سلام جناب دکتر من بطور اتفاقی توی آزمایش خون متوجه شدم تیرویید کمکار دارم و سونو هم نتیجش ندول درسمت چپ بود خطرناکه ؟؟
  باید نمونه برداری بشه؟

  پاسخ
 • سلام من ازتون سوال پرسیدم و لطف کردین جواب دادین
  اما من فقط متوجه این موضوع نشدم که اگر ندولی فاقد کلسیم باشه بعدا میتونه کلسیم دار بشه ؟بعد این نشون دهنده خطر هست؟
  چطوری میشه از این قضیه جلوگیری کرد

  پاسخ
  • سلام، وقت بخیر
   ندول‌های تیروئیدی ممکن است تغییر کنند و ویژگی‌های مختلفی بپذیرند. این تغییرات می‌توانند شامل افزایش اندازه، ترکیب بافت‌های مختلف، تغییر در نور متوسط، و دیگر ویژگی‌ها باشند. این تغییرات به تحلیل‌های مرتب‌ای نیاز دارند تا به خوبی ارزیابی شوند.
   پس
   بله، ممکن است یک ندول تیروئیدی که در ابتدا بدون کلسیفیکاسیون (کلسیم) بوده باشد، در آینده دارای کلسیفیکاسیون شود. این تغییرات معمولاً ناشی از عوامل زیادی مانند توسعه سلول‌های کلسیفیه (کلسیمی) داخل ندول یا عوامل دیگر می‌شوند.
   به طور کلی، تغییرات در ندول‌های تیروئیدی نیازمند نظارت متخصص غدد یا متخصص پاتولوژی هستند. برای پیشگیری یا کاهش خطر تغییرات بیشتر در ندول‌ها، مهمترین گام این است که با دکتر خود همکاری کرده و دستورات درمانی و نظارت‌های منظم از او را رعایت کنید. اگر دکتر شما توصیه کند که ندول برای تحلیل دقیق‌تر باید خارج شود یا در مورد جراحی صحبت کنید، بهتر است به توصیه او عمل کنید.

   پاسخ
 • سلام وقت شما بخیر باشه
  یک سوال داشتم
  اگر ندولی فاقد کلسیم باشه
  اگر لبنیات مصرف کنی یا مثلا موادی ک کلسیم داره و روز مره استفاده میشه
  میتونه باعث شه ک اون ندول فاقد کلسیم
  کلسیم دار بشه؟؟ ممنون میشم جواب بدین

  پاسخ
  • سلام، وقت بخیر
   ندول‌های تیروئید ممکن است در مورد محتوای کلسیم خود تغییرات داشته باشند، اما علل این تغییرات معمولاً متعدد هستند و مستقیماً به مصرف لبنیات یا مواد حاوی کلسیم وابسته نیستند. در واقع، ایجاد یا تغییر در ندول‌های تیروئید معمولاً به عواملی مانند عوامل ژنتیکی، تغذیه کلی، عوامل محیطی، و شرایط تیروئیدی خود ندول بستگی دارد.
   لبنیات و محصولات لبنی معمولاً منابع خوبی از کلسیم هستند و در مصرف روزانه این مواد به سلامتی استخوان‌ها و سیستم تیروئید کمک می‌کنند. با این حال، مصرف نرمال لبنیات و کلسیم غالباً به عوامل ایجاد یا تغییر ندول‌های تیروئیدی ارتباط مستقیم ندارد.
   اگر شما نگران ندول‌های تیروئیدی خود هستید یا تغییراتی در آنها مشاهده کرده‌اید، مهم‌ترین اقدام این است که با یک متخصص غدد مشورت کنید تا از طریق انجام تست‌های تشخیصی مانند سونوگرافی تیروئید و انجام آزمایش‌های تیروئیدی مورد بررسی قرار دهند و به شما راهنمایی در مورد مدیریت و درمان مناسب ارائه دهند.

   پاسخ
 • سلام من سال گذشته به صورت اتفاقی سونوگرافی تیروئید دادم و دیروز مجددا سونوگرافی تیروئید دادم و برایم ترجمه کردن به شرح زیر دکتر گفتند چیز مهمی نیست ولی خیلی نگرانم خواهشمندم من را راهنمایی بفرماییداولین برای سال گذشته است و دومین برای دیروز
  اولین سال گذشته
  سونوگرافی تیروئید: هر دو لوب تیروئید و ایستموس دارای اندازه طبیعی و بافت اکو پارانشیمی هستند که هیچ نشانه ای از جمع شدن یا کلسیفیکاسیون غیر طبیعی ندارند. ضایعه هیپواکوئیک ۳.۵*۲.۹mm در لوب تیروئید Lt بدون کلسیفیکاسیون دیده می شود که به نظر می رسد افزایش آکوستیک خلفی ندول فولیکولی کیستیک باشد. اجزای عروقی و عضلانی تجسم شده قابل توجه نیستند. لوب راست تیروئید: ۴۶ x 16 x 12 میلی متر لوب تیروئید چپ: ۴۶ x 13 x 14 میلی متر ایستموس: ۲.۱ میلی متر (ضخامت) x 24 میلی متر (طول عمودی) هیچ غدد لنفاوی غیر طبیعی به صورت دو طرفه وجود ندارد
  دومین دیروز
  هر دو لوب تیروئید و ایستموس دارای اندازه طبیعی و بافت اکو پارانشیمی هستند. بدون هیچ نشانه ای از کیست، کلکسیون یا کلسیفیکاسیون غیر طبیعی.
  ندول جامد هیپواکوئیک ۳.۶*۲.۵ میلی متری بدون کلسیفیکاسیون در لوب تیروئید چپ مشاهده می شود، بنابراین انجام سونوگرافی توصیه می شود.
  اجزای عروقی و عضلانی تجسم شده قابل توجه نیستند.
  لوب تیروئید راست: ۵۵ × ۲۱ × ۱۵ میلی متر
  لوب تیروئید چپ: ۵۲ × ۱۵ × ۱۴ میلی متر
  ایستموس: ۲.۸ میلی متر (ضخامت) × ۲۳ میلی متر (طول عمودی)
  هیچ غدد لنفاوی غیر طبیعی به صورت دوطرفه وجود ندارد.

  پاسخ
  • سلام، وقت بخیر
   با توجه به نتایج سونوگرافی تیروئید، تغییراتی شامل وجود ندول‌های هیپواکوئیک (ندول‌هایی که در تصویر سونوگرافی به طور کلی تیره تر از بافت اطرافشان نمایش داده می‌شوند) و همچنین تغییرات در اندازه‌ها و ضخامت‌های لوب‌ها و ایستموس تیروئید وجود دارد.
   به طور کلی، سونوگرافی تیروئید به منظور ارزیابی وضعیت تیروئید و تشخیص تغییراتی مانند ندول‌ها و سایر تغییرات بافتی استفاده می‌شود. در مورد ندول‌های تیروئید، اغلب آنها خوش‌خیم (غیرسرطانی) هستند، اما در مواردی نیز ممکن است خطر بدخیمی (سرطان) وجود داشته باشد. برای اطمینان حاصل کردن از وضعیت تیروئید و همچنین تایید نتیجه‌های سونوگرافی، مشاوره با یک پزشک متخصص غدد (اندوکرینولوژیست یا فوق تخصص تیروئید) توصیه می‌شود.

   مهمترین نکته این است که نگرانی‌تان را به پزشک خود بیان کنید تا او بتواند نتایج را به تفصیل تحلیل کند و به شما راهنمایی کند. او می‌تواند تصمیم‌گیری مناسبی در مورد نیاز به تست‌ها یا مطالعات دقیق‌تر بگیرد و به شما توضیح دهد که آیا نتایج نگرانی‌کننده است یا نه.

   پاسخ
 • احمدیان
  1402/05/26 8:26 ق.ظ

  سلام من آقا دکتر نزدیک ۱سال هست که عفونت گلو دارم فقط صبح ها رفتم سنوگرافی گفت ۸ الی ۱۰ کیست کلوئیدی پراکنده در لوب راست وچپ تیروئید به حداکثر دیامتر ۲.۵میلیمترروئیت شد

  پاسخ
  • سلام. وقت بخیر
   گلودرد صبحگاهی و وجود کیست‌های کلوئیدی در تیروئید می‌توانند به علل متعددی نظیر التهاب تیروئید یا گلودرد مزمن اشاره کنند. در مواردی که این علائم به مدت طولانی ادامه دارند، توصیه می‌شود به یک متخصص تیروئید یا متخصص گوش، حلق، و بینی مراجعه کنید تا وضعیت سلامتی‌تان را ارزیابی کنند و تشخیص دقیقی ارائه دهند. به طور کلی، علائم مشابه این نوع مسائل به مشاوره پزشکی نیاز دارند تا منشأ و راه‌های درمان مناسب تعیین شود.

   پاسخ
 • سلام آقای دکتر من مادرم درد داشت پشت سمت چپ و تا زیر قفسه سینه میامد خیلی دکتر رفتیم سی تی فرستادن از ریه
  جواب سی تی : ندول ۱۵mmفاقد جز کلسیفیه در پریفرال پلور چپ رویت شد یعنی چی این میشه توضیح بدین چیه ؟؟؟

  پاسخ
 • سلام متوجه یه ندول هایپو اکو به دیامتر هشت میلی با کانون های کلسیفیکاسیون های داخلی در لوب راست تیروعید شدم
  دیروز نمونه برداری انجام دادم جوابش هنوز نیومده
  خیلییی نگرانم
  ایا سرطانه؟؟ینی چی ؟

  پاسخ
 • سلام بطور اتفاقی متوجه یه ندول هایپو اکو یه دیامتر ۸میلی باکانون های کلسیفیکاسیون داخلی در لوب راست تیروعید شدم
  نمونه برداری انجام دادم
  نگرانم
  ایا سرطانه؟خیلب میترسم

  پاسخ
 • سلام آقای دکتر من مریض شما هستم. پارسال سونوگرافی تیرویید کردم و FNA هم انجام دادم. تیرویید مولتی ندولر تشخیص داده شد و نتیجه بیوپسی و FNA هم سلامت بود. جناب آقای دکتر چگینی فرمودن فقط تریس کنم. من امروز بدنبال شک تورم غدد لنفاوی گردن یه سونوگرافی انجام دادم غدد لنفاوی سالم بود ولی دکتر گفتن لوب سمت راست تیروییدت توش بنظر درات کلسیمی میاد. میخوام یه وقت فوری بگیدم بیام تیراد منو سونوگرافی کنید و اگه لازمه دوباره FNA بشم خیلی ترسیدم.
  ولی وقت نمیدن لطفا لطفا بفرمایید چطوری وقت فوری بگیرم.
  با احترام

  پاسخ
 • سلام . ببخشید بنده در سن ۳۴ سالگی به دلیل ندول پاپیلاری تیروئید کتومی کردم حالا مادرمم در سن ۶۲ سالگی متاسفانه همان علایم درد دارند و سونو گرافی گلو دو تا ندول بود یکی بزرگ یکی کوچیک که روی کوچیک کلسیفاد ریز وجود دارد که گفتن FNA . متاسفانه گفتن تو FNA اگر نوعش بدخیم باشه پخش میشه و وضعیت بدتر هست . حالا تکلیف چیه . سنشون هم بالاست و مشکلات اسکلت بدن هم دارند و کیسه صفرا پر از سنگ هست

  پاسخ
 • ناشناس
  1401/08/03 10:16 ق.ظ

  با سلام من در سونوگرافیم نوشته شده که یک هیپو اکو با حدود نا واضح حاوی میکروکلسیفیکاسیون در لپ راست دیده شده به تازگی مشکل پر کاری تیروئید پیدا کردم آیا مشکل جدیه

  پاسخ
 • لوب راست تیروئید به ابعاد ۱۷*۲۴*۳۹ م.م. و حجم ۸.۳ سی سی و لوب چپ تیروئید به ابعاد ۴۳*۱۹*۱۸ م.م و حجم ۷.۳ سی سی مشهود است
  ندول ایزواکوی هتروژن با حدود ill_defined فاقد کلسیفیکاسیون به ابعاد ۳۶*۱۷*۱۵ م.م در قدام لوب راست با گسترش به ایسم مشاهده گردید . Tirads3 ،که fna توصیه شده
  چند لنف نود فاقد مرکز اکوژن با نمای پاتولوژیک در قسمت تحتانی و دو طرف گردن با ارجحیت در راست رویت شد .
  ندول نسبتا مشابه به ابعاد ۱۶*۱۰*۱۰ م.م در قسمت مدیال لوب چپ مشاهده شد .
  لطفا نظرتون رو بفرمائید خطرناکه و یا نیاز به نمونه برداری هست

  پاسخ
 • با سلام و احترام
  تصویر ندول هایپو تا ایزواکو مدور با حدود مشخص حاوی تعدادی کتنون میکرو کلسیفیه به سایز ۲.۵*۴ در پل میانی لوب راست تیروئید رویت شد.
  میشه لطفا بفرمایید این یعنی چی؟
  قرص پردنیزولون ۵ میلی گرم تجویز شده توسط پزشک عمومی در شهرستان.میشه راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ
 • مامان پرهام
  1401/05/15 3:59 ب.ظ

  سلام. آیا با جواب پاتولوژی تیروئیدکتومی دو ندول ۹و ۲ میلیمتری در دو لوب تیروئید با تشخیص میکروکارسینوما نوع فولیکولار از کانسر پاپیلاری نیاز به ید درمانی فوری می باشد با بچه شیرخوار و آیا این نوع از کانسر از پاپیلاری خطرناکتر هست یا خیر؟ممنون

  پاسخ
 • سلام من ۲۷ ساله که کم کاری تیروئید دارم اتفاقی سونو کردم گفته تصویر یه لنف نود کلسیفه با سایه ی خلفی ۸*۳/۷ میلی متر در قسمت خلفی تحتانی لوب راست دارم و گفته ۶ ماه بعد مجدد فالوآپ سونو کنم نظرتون چیه؟ ممنون

  پاسخ
 • ناشناس
  1401/05/05 11:57 ب.ظ

  سلام ۴۲ سال سن دارم سونوبرای گلو دادم جوابش این بود ندول هیپواکوبه طول۶mmحاوی nim calcifications به طول ۲,۵mm دراینفرومدیال لوب راست تیرویید دیده شده دکتر گفته باید نمونه برداری بشه او رو خدا راهنماییم کنید خیلی از نمونه برداری میترسم

  پاسخ
 • ولی الله رزم
  1401/04/22 4:39 ب.ظ

  ب سلام . مادرم سونو انجام داد و نتیجش شد یک ندول سالید سیستیک ب ابعاد ۷۵*۴۵*۴۰میلی متر …اشغال کامل لوپ چپ تیروئید و قسمتی هایی از ان حاوی کانون های میکرو کلسیفیه میباشد …تشخیص شما چیست خیلی نگرانیم .. ممنونم

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  من ۴۰ سال دارم وبه تازگی متوجه ندول در گردن شدم
  نتیجه سونوگرافی نسج نرم گردن یک ندول بزرگ هتروژن به ابعاد ۲۵*۱۴mmدر لوب راست تیروئید بدون کلسیفیکاسیون داخلی بوده و FNA هم به من توصیه شده
  ممنون میشم اطلاعاتی را در مورد خوش خیم بودن یا بدخیم بودن این گره در اختیار من قرار دهید

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  در سونوگرافی نسج نرم گردن یک ندول بزرگ هتروژن به ابعاد mm14*25 در لوب راست تیروئید بدون کلسیفیکاسیون داخلی رویت شده است
  ممنون میشم اگر توضیحاتی در مورد بدخیم بودن یا خوش خیم بودن این توده به من بدهید

  پاسخ
 • گیتی از همدان ۶۱ ساله مدت یکساله قرص تیرویید میخورم
  1401/02/14 9:45 ب.ظ

  سلام انجام FNAبه من پیشنهاد شده قدد ریز ویکی درست در سمت چپ دیده شده نظرتان را بنویسید باید انجام بدم

  پاسخ
 • سلام ترو خوا اگه ممکنه جواب من رو هم بدید دارم دیوونه میشم
  من حدودا ۳ ۴ ساله تیرویید هاشیموتو دارم از همون اول تحت درمان بودم
  همون سال دکترم برام سونو نوشت گفتن یه گره دارم با حاشیه منظم بدون کالسیفیکاسیون و نوع ایزواکو

  من اون موقع نمیدونستم که احتمال داره بدخیم باشه و اینا شاید چون دکتر سونو و دکتر خودم خیلی عادی رفتار کردن نگفتن باید نمونه برداری کنی و گفتن عادیه

  من قرص هارو میخوردم تا چند ماه پیش که کرونا گرفتیم بعد قط کردم
  بعد از چند ماه دوباره رفتم پیش دکترم معاینه کرد و قرص داد و ازمایش نوشت و سونو

  گفت بعد از ۴۰ روز که قرص ها رو خوردی برو آزمایش و سونوگرافی رو بده
  من رفتم انجام دادم دکتر سونوگرافی گفت که یه گره داری قبلا سونو داده بودی ؟ گفتم از گفت کجا اینجا داده بودی
  بعد عکس سونو قبلی که برا چند سال پیش بود رو نگاه کرد گفت
  سایزش تغییری نکرده همونه نگران نباش معمولیه
  من خیلی نگرانم چقدر ممکنه سرطان بوده باشه و متاستاز کرده باشه
  جواب سونو تیرویید این بود
  یک ندول ایزواکو با سایز ۰.۹ در ۱۶ میلی متر با حاشیه منظم فاقد کالسیفیکاسیون در لوب راست

  پاسخ
 • سلام‌و وقت بخیر
  ۳۲ ساله هستم سونوگرافی تیروئید انجام دادم. ی ندول هایپواکو هتروژن حاوی کلیسفیکاسیون داخلی و فلوی عروقی به ابعاد ۴*۶ میلبمتر در لوب راست تیروئید دیده میشود. لوب های تیروئید در هردو طرف سایز بزرگتر از نرمال دارند، تصویر چندین غده لنفاوی با نمای راکتیو در زنجیره ژوگوللر طرف راست مشاهده شد. لطفا راهنماییم کنین ممنون

  پاسخ
 • سلام آقای دکتر من گلوم زخم شده بود حدود یه ماه پیش ازاون موقع غذارو میبینم حالم
  بهم میخوره دکترای زیادی رفتم ک هرکدوم یه چیزی گفتن آخری هم گفت ک تو گلوت سه تا کلسیم هست اگه ممکنه راهنماییم کنید بین نظراتشون گیر کردم

  پاسخ
 • با سلام وقت بخیر
  من ۳۵ سال سن دارم و آقا هستم. سونو کالرداپلر تیرویید دادم. دو تا ندول در لوب چپ مشاهده شد. یکی هایپراکو بدون کلسیفیکاسیون واضح ۱۸ در ۱۱ میلیمتر با چند کانون دژنراسیون کیستیک کوچک و واسکولاریتی گرید۴ (high intranodular flow) و یکی solid_cystic ۱۸در ۸ میلیمتر حاوی چند فوکوس کلسیفیه واسکولاریتی گرید۴ در جز solid مشاهده گردید.
  جواب آزمایش هر سه هورمون تیرویید T4 T3 و TSH همگی نرمال بودند.
  دکتر متخصص غدد تکرار سونو و در صورت تایید انجام fna رو پیشنهاد دادند.
  لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید. نظر شما بزگواران چیست. ممنونم

  پاسخ
 • نسرین هستم
  1400/10/24 7:21 ب.ظ

  باسلام ، از تیروئیدم سونوگرافی کردم ونتیجه ان،سمت راست توسط ندولsolid وmixdechoبیضی شکلبه ابعاد ۲۷*۵۱میلیمتر اشغال شده استکه حاوی ماکر وکلسیفیکاسیون و دژ سانس کیستیک می باشد ،خیلی نگران شدم ،امیدوام بتونم وقت بگیرم ونمونه برداری کنم ،لطفا راهنمایی بفرمایید ایا خطر من را تهدید می کند؟

  پاسخ
 • شاهرخ محمدی
  1400/10/15 0:45 ق.ظ

  سلام دکتر من کرمانشاه شهرستان پاوه هستم گرفتار دکتر هستیم. سونوگراف تیروئید دادم میشه بفرستم واتسابت بفرماید چکار کنم

  پاسخ
 • با سلام مادرم سونو داده و نوشته ندول سالید سیستیک هایپواکو با نمای اسفنجی به ابعاد ۴*۶ .۷ mm, بدون کلسیفیکاسیون در قسمت میانی لوب راست تیروید رویت شد. ندول ایزواکو با حدود مشخص بدون کلسیفیکاسیون به ابعاد ۲*۵ . ۵ mm در قسمت فوقانی میانی لوب چپ تیروئد رویت شد. یعنی چی ایا خطرناکه. با تشکر

  پاسخ
 • ناشناس
  1400/09/24 2:58 ب.ظ

  سلام وقت بخیر من سونوازتیروییدم انجام دادم نوشته تصویرندول هایپواکوفاقدکلسیفیکاسیون ب ابعاد۵×۹قسمت تحتانی وندول midechoدارای حاشیه هایپواکوبابعاد۵×۶درقسمت خارجی لوب چپ مشاهده میشود لطفاراهنماییم کنید آیالازمه نمونه برداری کنم

  پاسخ
 • سلام؛ لطفا بفرمایید منظور از ( با چند کانون اکوژنیک نقطه دار ) در سونوگرافی تیروئید چیست؟ با سپاس

  پاسخ
 • Fatemeh ghasemi
  1400/09/01 1:43 ب.ظ

  سلام وقت بخیر دکتر جان مادرم سونوگرافی گلو برای تیروئیدش انجام داده میخوام بدونم نتیجه اش چیه مادرم۵۵ سالشه و قبلا پرکاری تیروئید ددشته که به صورت گره ای بوده و ید درمانی شده درسال۹۰.
  نوشته شده که :
  ابعادلوب راست۱۳*۱۸میلی متر ولوب چپ۸*۱۴میلی متروضخامت ایسم۲میلی متر است.
  تصویر ندول ایزواکو باحدودمشخص به دیامتر۶میلی متر و ندولهایپواکوحاوی rimکلسیفیه و گسترشextra thyroidalبه ابعاد ۷*۹میلی متر در لوب سمت راست مشاهده شد.T=5
  بررسی بیشترباFNAتوصیه میشود.
  همچنین ندول ایزواکو به دیامتر۴و۵میلی متر درایسموس چپ ولو سمت چپ مشهود است.
  دربررسی کالر داپلر فلوی ندول های مذکور کمتر ازبافت اطراف میباشد(هایپووسکولار)
  لنفادنوپاتی وضایعه دیگر درسایر فضاهای گردنی درمحدوده قابل رویت دیده نشد.
  لطف میکنید بگید یعنی چی

  پاسخ
 • ربابه جوانی
  1400/08/17 1:33 ق.ظ

  سلام و شب بخیر خدمت اقایه دکتر من ۳۷ سالمه دیروز سونوگرافی از غده تیرویید دادم در جوابش نوشته بود تصویر یک ندول ایزواکو sponģiformبا حدود مشخص بدون کلسیفیکاسیون به دیابت ۵×۹میلیمتر در لوب راست دیده شده یک کیست کلویید ۲میلیمتر در لتراب راست ایسم مشهود است ممنون میشم راهنمایی کنید چون خیلی نگران این مشکل مادرم داشت سه ماه عمل کرد الان یک هفته از قرنطینه ید درمانی بیرون اومد ممنون از راهنمایی شما

  پاسخ
 • سلام جناب دکتر ممنونم از اینکه صبورانه پاسخگوی سوالات و دغدغه های بیماران هستین.الهی خیر ببینین.
  خواهشمندم نظرتون رو در مورد سنوگرافی تیروئیدم رو بفرمایین ممنون میشم.
  ۴۲ سال سن دارم …..در گذارش سنوگرافی نوشته شده
  ندول هتروژن حاوی نواحی هایپواکو با حاشیه مشخص به صورت wider than tall و فاقد کلسیفیکاسیون به ابعاد ۸*۴ mm در پل میانی لوب راست تیروئیدرؤیت شد.TIRADS=4
  تصویر چندین لنف نود با نمای راکتیو در ناحیه ساب مندیبل دو سمت با سایز حداکثری ۱۴*۷ mm در سمت راست و در سمت چپ ۱۵*۱۰ mm رؤیت شد.
  لوب چپ تیروئید به ابعاد ۳۳*۱۲*۱۰ mm و لوب راست تیروئید به ابعاد ۳۶*۱۷*۱۰ mm….ناحیه ایسم ۳ mm…….مدت زیادی بود که در فرو بردن اب دهان و غذا مشکل داشتم ولی دوهفته اخیر زمان بلع غذا وحتی اب باید چندین بار تلاش کنم تا بتونم فرو بدم و باعث شده در خواب و بیداری دچار سرفه بشم خیلی سعی میکنم غذا تو گلوم نپره… وقتی سرم پایین مثلا کتاب میخونم فشار بیشتری احساس میکنم باید زود سرم رو بیارم بالا….

  پاسخ
 • مریم صبرآزما
  1400/07/21 2:32 ب.ظ

  سلام خانم ۴۰ ساله هستم که طی ۷ ماه پیش گلوم ورم کرد بعداز انجام سونوگرافی تصویر ندول سیستیک کمپلکس باحدودمشخص به ابعاد تقریبی ۳۰×۴۱ حاوی سپتاسیون thick داخلی واینترنال اکو در لوب چپ تیروییدرویت میشودتصویر فوکوسهای ریزکلسیفیفه متعدد منطبق برسپتاهای ضایعه مذکور مشهوداست ودیدن پزشک متخصص دستور fna دادن که خوشبختانه خوش خیم بود یکی از دکترا دستور عمل دادن ودکتر دیگه دستور دوماه دارو مصرف کردن دادن که من دارو مصرف کردم بعد ازان سه ماه دیگه انجام سونوگرافی دادن که بازدستور fna دادن و در سونوگرافی ساختمان کلسیتیک به ابعاد ۲۲*۲۷م.م مشهوداست میخوام ببینم واقعا نیاز به عمل دارم ؟؟؟؟؟

  پاسخ
  • سلام. آقای دکتر ابراهیمی با بررسی مورد شما، نظرشون اینه احتمالا کاندید مناسب جهت ار اف هستید و جهت هماهنگی بیشتر و تعیین وقت مشاوره ار اف با آقای دکتر ابراهیمی از مطب وقت بگیرید.

   پاسخ
 • سلام من مادرم تو گلوش احساس گرفتگی میکرد سونو داد گفتن که ندول هیپواکو فاقد میکرو کلیسفکاسیون در لوب چپ تیروئیدش دیده شده بعد گفتن باید دارو بخوری بعد ۶ ماه بیای برای نمونه گیری.میشه راهنمایی کنید بگید چ مشکلی هست

  پاسخ
 • سلام
  یک بار از ندول دارای کلسیفک نمونه برداری کردم که خوشبختانه خوش خیم بوده الآن بعد از یک سال با وجود اینکه اندازه ندول تغییری نداشته باز هم دکتر میگه باید نمونه برداری کنم
  آیا لازم مجددا نمونه برداری؟و آیا امکان داره این بار بد خیم تشخیص داده بشه لطفا راهنمایی بکنید ممنون

  پاسخ
 • جمشیدی
  1400/05/14 5:51 ب.ظ

  با سلام مادرم گلوش احساس گرفتگی میکنه ازمایش تیروئید داده مشکلی نداره
  ولی سونو داده میتونم عکسشو براتون بفرستم راهنماییم کنین خیلی نگرانم

  پاسخ
 • سلام من ۴۷سالمه و مشکل داشتم در.حنجرم رفتم سونو دادم بعد بهم گفت کیست ریز داری و صدام یهو میگیره خیلی هم قسمت حنجره ام جای تیروئیدم درد میکنه و خیلی هم خلط داره ممنون میشم راهنمایی کنین

  پاسخ
 • سعید مظهر
  1400/02/05 9:53 ب.ظ

  باعرض سلام ۶۰ ساله هستم سابقه لبوکتومی سمت چپ تیرویید وسپس تجویز ید رادیواکتیو درسونوگرافی مشاهده ۲عدد ندول اولی ۱۱×۱۸ هتروژن وباکانونهای کیستیک کوچک وبامارژینirreqular وبامیکرو وماکرو کلسیفیکا سیونpunctate درلپ راست تیرویید دومی به ابعاد ۷×۱۸م درقسمت فوقانی ندول اولی به شکل هیدروژن وسالید حاوی چند کانون میکروکلسیفیکاسیون باcomet tailartifact درسمت راست بسترتیرویید دیده شد لطفا راهنمایی فرمایید

  پاسخ
 • سلام، من سال ۹۳ اتفاقی متوجه شدم یه ندول هیپواکو به اندازه ۳ میلی دارم، تا سال ۹۷ هر سال تکرار کردم که همون سه میلی در لوب راست تیروئید بود ولی از ۹۷ تا امروز سونو نداشتم که امروز رفتم سونوگرافی تیروئید دادم که ندول هام سه عدد شده بود، یکی در سمت چپ به اندازه ۲.۸ میلی و دوتای دیگر در راست به اندازه ۴ و ۲.۵ میلی. آقا هستم و ۳۸ سال دارم. سایز تیروئید طبیعی است. نگرانم، لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  من ۲۶سالمه. ندول تیرویید دارم. زیر نظر متخصص غدد هستم… در ندولم رسوب کلسیم دارم… میخواستم بدونم این رسوب کلسیم برام مشکلی بوجود نمیاره در مود دندونام و استخوان هام… ممنون میشم اگر جوابگو باشید… و اینکه راه حل چیه….
  در ضمن دکترم، جیزی در این مورد نگفتن بهم که ایرادی داره یا نه رسوب کلسیم و من الان مضطرب شدم

  ممنون میشم از راهنماییتون

  پاسخ
 • سلام من چندماهی هست ک درناحیه گلوم احساس برامدگی کردم دوتادکتررفتم گفتن غده لنفاوی وچرک خشکن بهم دادن ولی ازبین نرفت ولی یه دکترک تازگیارفتم گفت لنفاوی نیست وبرام سونوگرافی نوشت چجورمیشه جواب سونوبراتون بفرستم ببینم ایابدخیم هستش خیلی میترسم بهم گفتن یکی کیست داری یکیم توده

  پاسخ
 • باسلام،حدود ۴ سال کم کاری تیرویید دارم ،روزانه ۱/۵ قرص لووتیروکسین مصرف میکنم،در سونو متوجه ندول solid هیپواکو ۸ میلیمتر مشکوک به میکروکلسیفیکاسیون ،ندول solid هیپواکو بدون کاسیفکاسیون به قط ۳/۵ م دیده شده،پزشک پیشنهاد بیوپسی دادن،ایا لازمه؟یا مدتی صبر کنم ،ممنونم

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید مادر من۶۴سالشونه گواتر از نوع سرد دارن نمونه دادن گفتن کیست دارو دادن بعد از چند ماه گفتن ترویید داره پر کار میشه و در کیست کلسیم دیدن /گفتن باید در بیارن ایا با وجود خوش خیم بودن نیاز به عمل هست خواستم نظرتون بدونم با تشکر فراوان؟

  پاسخ
 • ناشناس
  1399/09/20 0:54 ق.ظ

  سلام و خسته نباشید من چطور میتونم جواب سونوگرافی تیرئید مادرم رو برای شما بفرستم ؟ جواب یه مقدار باعث ترس و وحشتم شد ، احتمال کانونهای میکروکلسیفیه و تغییرات آتروفیک در ارتباط با تیروئید مزمن

  پاسخ
 • سلام ، همسر من ۳۲ سالشه پارسال عمل ندول کناری تیروئید رو انجام دادن و هر ۶ برای سونو رفتن که اینار ، دو کلسیفیکاسیون به اندازه ۳ و ۱.۵ میلیمتر دیده شده ، ممکنه بدخیم باشه ؟

  پاسخ
 • باسلام من نودل تیروئیدازنوع سرددارم سونوگرافی نمونه برداری وسی تی اسکن کردم دکترگفته عمل کن ولی نگفت که ازچه نوع هستش حالامن ازچه طریقی میتونم مدترک روبفرستم اقای دکترببینن

  پاسخ
 • سلام سونو تیروئید دادم گفته یک ندول هایپو اکو به قطر ۲.۵ میلی متر درلوب سمت چپ غده تیروئید مشاهده شد که فاقد mico calcifaction می باشد خیلی نگرانم

  پاسخ
 • مریم نظری
  1399/08/02 7:48 ق.ظ

  سلام در پی سونوگرافی دو روز پیش دکتر متوجه چند میکروکلسیفیه بدون ندول در تیروییدم شد هر دو لوب کمی هتروژن و در ابعاد نرمال دیده شد .پزشکم فالواپ بعد از ۳ ماه رو تشخیص دادن ،الان نمیدانم بیوپسی برای خاطر جمعی خودم انجام بدهم؟ البته شایان ذکر است به مدت ۱سال مکمل کلسیم بدون تجویز مصرف کردم سابقه کم کاری و گره سرد هم داشتم که ۲سال مصرف قرص را سرخود قطع کردم که در ازمایش خون جدید دکتر به علت بالا بودن تی اس اچ نزدیک ۱۳ کم کاری رو تشخیص دادن .انا هیچ زمان در سونوهام من با این مشکل روبرو نشدم .خانم هستم ۳۶ ساله .ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ
 • سلام .اینجانب ۶۰ساله حدود۱۰سال درچک آپ متوجه پرکاری تیرویید شدم که با مراجعه به پزشک تجویز روزانه ۱عدد قرص متی مازول بیماری کنترل شد ولی حدود ۱سال قبل متوجه برآمدگی درجلو گردنم شدم ومراجعه کردم به متخصص غدد سونو گرافی ،اسکن وبیوبسی انجام دادم گفتن فعلا مشکلی نداری الان بعد از ۸ماه مجددا مراجعه کردم دوتا از ندولهارشد کردن وحدود۴سانت شدن دکتر پیشنهاد عمل وبرداشتن کل تیروئید داده میخواستم نظر جنابعالی بدانم آیا آر اف میتونم انجام بدم مدارک هم خدمتتان ارسال میکنم .ممنون

  پاسخ
  • سلام دوست عزیز
   لطفا مدارکتان را بفرستید تا بررسی کنیم ، هر چند با توجه به سنتان و شرح حالتان بهتر است حضورا مراجعه کنید و قبل از آن هم حتما یک اسکن تیروئید انجام دهید

   پاسخ
 • لیلا احمدی
  1399/07/05 4:22 ب.ظ

  سلام خسته نباشید. من ۳۷ سالمه و در سونوگرافی تیروئید من ندول هایپر اکوی solid حوی کانون های کلسیفیه (۳-۲ میلی متر) در لوب چپ به ابعاد تقریبی ۲۸-۴۴, میلی متر رویت شد. حالا بهم گفتن برم برای نمونه برداری حالا به نظر شما این چیو نشون میده میشه راهنماییم کنید.

  پاسخ
 • سلام من در پی مشاهده یک برجستگی در گردن سونو گرافی تیروئید کردم
  نتیجه این هست یک ندول میکس سالید _ کیستیک در لوب چپ با ابعاد ۴۲ در ۲۳ میلیمتر که در داخل ان یک ناحیه کیستیک به ابعاد ۲۴ در ۱۱ م م مشاهده می شود .
  همچنین کانون کلسیفیه به قطر ۱۱ م م در پارانشیم ندول فوق همراه با کلسیفیکاسیونهای ظریف متعدد مشاهده می شود .
  در لوب راست دو ندول کوچک هیپواکو به قطر ۹ تا ۱۰ م م همراه دو سه ندول ظریفتر پراکنده در هر دو لوب مشاهده می شود . در بررسی قسمتهای لاترال و قدامی دو طرف گردن توده یا لنفادنوپاتی واضحی مشاهده نشد .
  اوضاعم خیلی خرابه ؟ لطفا یک راهنمایی کنید چکار کنم!؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید این جواب سونوگرافی من هست به نظرتون چجوریه وضعیتم عمل میخواد یعنی؟

  اولتراسونوگرافی تیروئید با وضوح بالا: هر دو لوب تیروئید دارای اندازه طبیعی (۱۵-۱۶ میلی متر در قطر AP) با اکوتکسنس پارانشیمی ناهنجار خفیف خفیف نیاز به همبستگی با TET دارند. لوب تیروئید دیده می شود. علائم یک ضایعه ظاهری hypoechoic به اندازه ۳ میلی متر در قسمت میانی Lt. لوب تیروئید حاوی کلسیفیکاسیون داخل ضایعه به نفع ضایعه خوش خیم است. علائم یک ضایعه کیستیک کوچک آشکار به اندازه ۳ ۱.۵ ۵/۱ میلی متر در قطب تحتانی نیز مشاهده شده است. Isthmus دست نخورده است. هیچ لنفادنوپاتی مجاور قابل مشاهده نیست. ۱۷:۵۱

  پاسخ
  • سلام دوست عزیز
   با توجه به پاسخ سونوگرافی، شما نیاز به جراحی ندارید البته باید معاینات بالینی و موارد دیگر هم بررسی شود ولیکن در این سونوگرافی شما مشکل خاصی نیست

   پاسخ
 • ناشناس
  1399/05/21 9:21 ب.ظ

  ندول کیستک به ابعاد ۱۲*۱۲*۱۷م م حاوی توده solidایزواکواینترنال به ابعاد ۱۰*۱۱*۱۳م م درقسمت مدیال تحتانی لوپ راست دارای مختسرفلوی پریفرال وحاوی فوکوس های میکروکلسیفیکا سیون دیده شد راهنمایم کنید چکارکنم

  پاسخ
 • ناشناس
  1399/05/21 9:09 ب.ظ

  سلام ندول کیستک به ابعاد ۱۲*۱۲*۱۷م م حاوی توده ایزواکو اینترنال به ابعاد۱۰*۱۱*۱۳*م م درقسمت مدیال تحتانی لوب راست دارای مختصر فلوی پریفرال وحاوی فوکوسهای میکرو کلسیفیکا سیون دیده شده راهنماییم کنید چکار کنم

  پاسخ
 • لیلا قانع
  1399/05/12 7:24 ق.ظ

  با سلام من بعداز دیدن تورم ودرد درگردن سونوشدم واین مشاهدات یافت شد:ابعاد لوب راست تیروئیدmm48*19*19/5بزرگتراز حد نرمال وابعاد لوب چپ تیروئید mm35*14*11/5میباشد.ضخامت ایسم تیروئیدطبیعی است۲م م.تصویر یک ندول هایپراکوبه ابعادmm25*15/5*15باحاشیه مشخص و فاقد میکرو کلسیفیکاسیون در لوب راست تیروئید مشاهده شد.(TIRADS3(low suspiciousباتوجه به سایز FNAتو صیه میشود.

  پاسخ
 • سلام.در سونوگرافی مادرم که ۴۸ سالشونه تصویر توده ایزواکو حاوی کلسیفیکاسیون کورس با حدود مشخص با ابعاد ۳۱×۲۵ mm در لوب چب تیروئید رویت شده. تصویر حداقل چهار توده سالید ROUND با حدود مشخص و فاقد کلسیفیکاسیون در قدام عضله SCM چپ مشهود است که ابعاد بزرگترین انها ۱۷×۱۹ mm میباشد . ایسم با ضخامت۲ mmرویت شده تصویر ندول کوچک با حدود مشخص و فاقد کلسیفیکاسیون در ایسم به ابعاد ۴×۱۰ mm رویت گردید .
  لطفا نظرتونو بگید .ممنونم

  پاسخ
  • سلام دوست عزیز
   بهتر است بیمار شما یک نمونه برداری انجام دهند و نیز مدارکتان را به شکل کامل در واتساپ مرکز ارسال کنی تا بررسی شود

   پاسخ
 • حمیرا کتال
  1399/03/31 11:16 ق.ظ

  سلام حدود سه ساله کم کاری تیروییددارم وقرص لووکسین۱۰۰ از شنبه تا چهارشنبه روزی یک عدد میخورم ودراین مدت تمام آزمایشهاtsh بین۱تا ۲ بوده وسونوگرافی تیرویید مشکلی نداشتم اما الان که برای ویزیت رفتم آزمایش ۲.۴۳ وسونوگرافی جدید هردولوپ تیرویید ابعاد طببعی هر دولوپ هتروژن بود تصویر ضایعه کیستیک درلوب راست به سایزmm 1/4*2/6 مشهود بود. ندول با نمایspongy درلوپ چپ به ابعادmm 1/2*3 مشاهده گردید.کالسیفیکاسیون دیده نشد. قطر قدامی خلفی ایسم ۴mmاندازه گیری گردید. اکوژنیسیته نسوج نرم دوطرف گردن درحدطبیعی بود. درlevel هایlتا vl گردن دردوطرف شواهد massویا lap پاتولوژبک دیده نشد.لطفا بگید باید چکار بکنم.

  پاسخ
 • ناشناس
  1399/03/13 7:39 ب.ظ

  با سلام،من با مشکل درد و گرفتگی گلو سونو گرافی تیروئید شدم،حدود ده ساله کم کاری تیروئید دارم
  نتیجه سونو این بود:سایز تیروئید طبیعی است.
  اکوی تیروئید کاهش یافته و نان هموژن است.تصویر ساختمان های کوچک هیپو اکو ندولر به دیامتر حداکثر ۲/۵م.م.در تیروئید همراه با کانون کوچک کلسیفیه به دیامتر ۱م.م.در لوب راست مشاهده میشود.
  ممنون میشم راهنمائیم کنین

  پاسخ
 • ناشناس
  1399/02/16 8:41 ب.ظ

  سلام ببخشید پیج اینستاتونو میشه بفرستین

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید این سونو تیروئیده منمه خیلی نگرانم میشه کمکم کنید خطرناکه یا نه

  در بررسی لوپ راست ه تیروئید به سایز ۴۲ *۱۵* ۱۴ ولوپ چپ به سایز *۴۱ ۱۸ *۱۷ دارای سایز و اکو طبیعی هستند

  یک ناحیه هایپواکو بدون حدون مشخص به سایز ۱۴ *۸ در لترال لوپ چپ مشاهده شد که در سیتینگ بالینی و آزمایشگاهی مناسب مطح کننده تیروئیدیت تحت حاد است

  یک ندول هایپو اکو با حدود مشخص به سایز ۱۲ *۱۰ در خلف لوب چپ بدون کاسیفیکلسیون داخلی و بدون نمای taller than wide رویت شد(tirads 4 /با سایز فوق الذکد follow up توصیه می شود)

  یک ندول هایپو اکو با حدود مشخص به سایز ۱۱ *۷ در لوب راست بدون کاسیفیکلسیون داخلی و بدون نمای taller than wide رویت شد(tirads 4 /با سایز فوق الذکد follow up توصیه می شود)

  یک ندول هایپو اکو با حدود مشخص به سایر ۵ *۳ در ایسم تیروئید بدون کلسیفیکلسیون داخلی و بدون نمای taller than wide رویت شد

  لنفادنوپاتی قابل توجه در زنجیره گردن وجود ندارد

  پاسخ
 • سلام توسونوگرافی من گفتن که تیروئیدهاشیموتوهستش ودارای ندول که حاوی کلسیفیه ونسبتا واسکولاریته پریفال هست ویک ندول هم طرف چپم هست اون هم باهمان نشانه هاست ولی حدودناواضح دارد سوالم اینه که کسی که هاشیموتوهست نبایدنگران ندول هاش باشه چون نظر دکترم ودکترسونوگرافی به انجام اف ان ای هستش ولی یه دکتر دیگه رفتم گفت نمیخواد هاشیموتو همینجوریه جای نگرانی نیست حالاموندم حرف کدوم یکی روگوش کنم لطفا رانماییم کنید که ندول های هاشیموتومیتونه بدخیم باشه یانه؟درضمن سه ماه تکرار میکنم سونورو اندازه بزرگترشده تشکر

  پاسخ
  • سلام دوست عزیز
   ندول تیروئید هم در تیروئید نرمال می تواند به وجود بیاید هم هاشیموتو، ولی در هاشیموتو به این دلیل که ندول های کاذب هم وجود دارد تشخیص ندول واقعی از ندول کاذب یک چالش محسوب می شود و اینکه کدوم ندول را نمونه برداری کنند خودش یک مسئله مهم است، بهتر هست تا برای FNA به یک مرکز با تجربه مراجعه کنید، پیشنهاد می کنم تشریف بیاورید مرکز تا سونو را تکرار کنیم و شرایط را با معاینه دقیق بررسی کنیم

   پاسخ
 • سلام چراجواب نمیدید؟؟😔

  پاسخ
  • موسسه تیراد
   1398/11/05 9:26 ق.ظ

   سلام دوست خوبم
   ما تمام تلاشمان را برای جوابدهی به شما عزیزان می کنیم ولی به دلیل تعداد بالای سوالات چه در این سایت و چه در پیج اینستا و اینکه پزشکان مرکز با ترافیک بالای کاری مواجه هستن و این عزیزان پاسخ شما را می فرستند، ممکن است با کمی تاخیر مواجه شوید، بابت این تاخیر هم عذرخواهی می کنیم و هم از صبوری شما متشکریم ولی بی شک تمامی سوالات کاربران در اولویت پاسخ دهی ما است و تمامی تلاشمان را در این باره داریم، بنابراین از اینکه صبورانه با ما در ارتباط هستید ممنونیم

   پاسخ
 • سلام
  من آقا،۳۷ساله.حدود پنج سال است که یه ندول هیپو اکو به اندازه ۳میلی متر دارم.هیچ علایمی هم در ناحیه گردن ندارم. و بصورت اتفاقی متوجه شدم. چون گاهی اوقات عضلات کناری گردن درد میکنه که بعد از ام ای ای متوجه شدم که دیسک خفیف گردن دارم.اما هراز گاهی نگران میشم .رادیولوژیست گفت هیچ مشکلی نیست.از متخصص غدد هم مشورت گرفتم گفتند ندول های زیر ده میلی اهمیتی ندارن.شما هم نظری بدین متشکر میشم.اولین سونوگرافی سال ۹۴ و آخرین سونوگرافی بهمن سال۹۷ بود و در این مدت هیچ تغییری در اندازه بوجود نیامده است. در ضمن یه سوال دیگر،ایا خم گردن یا چرخش گردن یا برداشتن وسایل سنگین که باعث درد عضلات میانی گردنم میشه ارتباطی با تیروئید داره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

  پاسخ
 • سلام من سمت چپ گلوم یه ندول کلسیفه دارم و بزرگه ابعاد ۱۴ و زخامت ۲ بنظرتون چکار باید بکنم . گردنمم درد میکنه .

  پاسخ
 • سلام خیلی نگرانم

  پاسخ
  • موسسه تیراد
   1398/11/02 8:23 ق.ظ

   سلام دوست عزیز؛
   ای کاش اگر نگرانی شما درباره بیماری تیروئید هست مطرح کنید تا در صورتی که بتوانیم کمکی داشته باشیم تا نگرانی شما رفع شود
   موفق باشید

   پاسخ
   • معصومه
    1399/01/31 0:55 ق.ظ

    سلام من درمرکزلوب راست هتروژن ۲۳میلی متر دارم که دارای کالسیفیکاسیون faint دارم نوشته باید مورد بررسی سلولی قراربگیره دکتر گفت نمونه برداری بایدبشه تیروئید هم ندارم نظرشماچیه؟خیلی نگرانم

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.