سرطان تیروئید آناپلاستیک چیست؟

سرطان تیروئید: سرطان آناپلاستیک

سرطان تیروئید آناپلاستیک چیست؟ سرطان تیروئید آناپلاستیک کم‌معمول‌ترین نوع (تنها ۱ درصد از کل موارد سرطان تیروئید) و کشنده‌ترین نوع…