درمان ندول تیروئید

ندول تیروئید چیست، آیا همه ندولهای تیروئید خطرناک هستند و احتیاج به درمان دارند؟ تاکنون راجع به ندول تیروئید چیزی شنیده اید؟ غده تیروئید را می شناسید؟ به غده کوچک پروانه ای شکلی که در مقابل مهره های تحتانی گردن و در ابتدای مهره پشتی شما قرارگرفته، غده تیروئید گفته می شود، کار این غده … ادامه خواندن درمان ندول تیروئید