الاستوگرافی

الاستوگرافی تیروئید

الاستوگرافی ، الاستوگرافی تیروئید ، کاربرد الاستوگرافی در تشخیص سرطان   یکی از دستگاههای تصویربرداری و سونوگرافی که می تواند به تشخیص دقیقتر و بهتر توده های سرطانی و توده…
ادامه مطلب
سرطان تیروئید

چگونه بفهمیم سرطان تیروئید داریم

چگونه می توانیم بفهمیم سرطان تیروئید داریم یا نه تشخیص زودرس سرطان تیروئید کمک بسیار موثری برای درمان این نوع سرطان است،  با اینحال سرطان تیروئید همیشه علائم بارز ندارد،…
ادامه مطلب
فهرست